Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 24 april 2020

Inbreng Dennis Groenewold bij Coronadebat

Op 22 april vergaderde de gemeenteraad over de coronacrisis in Den Haag. Hieronder staat de volledige spreektekst van fractievoorzitter Dennis Groenewold. Hierin vraagt hij aandacht voor het Haagse onderwijs, de economie, zorg, en andere onderdelen van de Haagse samenleving.

Allereerst wil ik mijn medeleven betuigen aan alle mensen die nu ziek zijn of dierbaren hebben verloren in deze verschrikkelijke crisistijd. Ik wens iedereen heel veel sterkte de komende periode. Houd vol, blijf thuis.

Ik heb twee hoofdonderwerpen wat de coronacrisis betreft. Ik wil het eerst hebben over onderwijs en daarnaast over de economie en daarna heb ik nog wat losse punten.

Onderwijs
• D66 wil haar complimenten overbrengen aan het college omdat de signalen worden opgepakt en dat de meeste scholen zijn voorzien van devices en zelfs WiFi.
• De wethouder geeft aan dat 99,8 % van de leerlingen is bereikt. Maar die ontbrekende 0,2 % gaat wel over meer dan 100 leerlingen. Om wat voor leerlingen gaat dit? Zijn dit middelbare scholieren die al een hoog verzuim hadden of gaat het ook om veel basisscholieren? En zijn er genoeg leerplichtambtenaren?
• De kinderombudsman heeft een vragenlijst om te achterhalen hoe het met kinderen gaat. Is de wethouder bereid deze onder de aandacht van de scholen te brengen?

Er zijn natuurlijk ook veel vragen naar aanleiding van de persconferentie van gisteren. Uiteraard snapt D66 dat het college hier ook nu geen antwoord op kan geven, maar wij zouden graag zien dat in de volgende update de volgende zaken worden meegenomen:
• Mogen ouders ook hun kinderen thuishouden? Wij krijgen veel signalen dat ouders hun kinderen nog niet naar school durven brengen.
• Hoe gaat het leerlingenvervoer geregeld worden? Gaan kinderen daar wel 1,5 meter afstand houden of niet? Denk daarbij aan de kwetsbare kinderen van het speciaal onderwijs.
• Leerkrachten die in de risicogroep vallen, hoeven geen les te geven. Er is al een lerarentekort. Zijn er dadelijk wel voldoende leraren?
• En hoe zit het met cultuuronderwijs? Kinderen kunnen weer naar school en soms zelfs sporten. Maar kunnen ze ook verder met hun cultuurlessen, zoals dans of muziekles?

Economie
• We gaan een grote economische crisis in. Daar kunnen we wellicht iets aan doen door nu zoveel mogelijk te helpen.
• Wil het college nadenken over mogelijkheid om strandtenten te laten staan na de zomerperiode? Als de exploitanten niet hoeven af te bouwen scheelt dat ook in de kosten.
• Ga ook in overleg met verhuurders, brouwerijen en horeca over aanpassing van de huur, naar het voorbeeld van Breda.
• Hoe staat het ervoor met de interne dienstverlening van de gemeente? Hebben we inmiddels voldoende server capaciteit en waar staan we nu met de bereikbaarheid van onze gemeente voor ondernemers?

Verkeer
Er zijn steden die de wegen nu tijdelijk zo inrichten dat tijdens de lockdown er extra ruimte wordt geboden aan de fiets en voetgangers. Ziet het college daar ook mogelijkheden voor in Den Haag?

Natuur
De meivakantie staat voor de deur en het lijkt erop dat we veel mooi weer gaan krijgen. Dit kan zorgen voor flinke drukte in de natuurgebieden en de parken. Is het een optie de paden daar éénrichtingsverkeer te maken?

Prostitutie
We horen nog veel geluiden van prostituees die echt in de problemen dreigen te komen. Ze hebben te weinig inkomen omdat ze bang zijn zich te melden, en daarom de illegaliteit ingaan. Hoe gaat het college deze mensen bereiken?

Zorg
We zouden graag meer duidelijk willen over de testen in de thuiszorg en voor mantelzorgers. Er zijn nieuwe testlocatie, vertelde de wethouder. Maar is deze alleen voor medewerkers met klachten? En dit geldt nu ook voor de leraren en mensen in de kinderopvang.

Dank u, voorzitter.