Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 19 mei 2020

Open brief cultuurwethouders voor meer steun Rijk

De wethouders cultuur van de vier grote steden, waaronder de Haagse D66 wethouder Robert van Asten, roepen in een open brief het rijk op meer financiële steun beschikbaar te maken voor cultuur. Het bedrag van 300 miljoen dat nu gereserveerd is is volgens de vier wethouders onvoldoende.

Anderhalvemeter-samenleving eist een tol
“Door de sluiting van podia, musea en theaters branden de reserves van de sector momenteel op. Hoewel de onlangs aangekondigde versoepeling van kabinetsmaatregelen weer wat perspectief biedt, heeft de anderhalvemeter-samenleving enorme financiële gevolgen voor de sector”, zo stellen de wethouders in hun open brief. “Ondanks de creativiteit van veel instellingen weegt opengaan niet op tegen de kosten. Cultureel erfgoed dreigt onomkeerbaar te verdwijnen. We begrijpen dan ook maar al te goed dat de sector ons om ondersteuning vraagt”.

Beperkte mogelijkheden vanuit gemeenten
“Het is ontzettend belangrijk dat het culturele leven na de coronacrisis zo snel mogelijk weer kan bloeien en groeien. Toch vrezen wij dat de beperkingen van de anderhalvemeter-samenleving grote financiële en praktische gevolgen hebben voor de cultuursector. Met een einde aan de intelligente lockdown komt er geen einde aan de problemen”, schrijven de wethouders. “Er is meer geld nodig. Helaas kunnen wij als gemeenten in beperkte mate steun bieden. Willen we ons culturele fundament in stand houden, dan moet het Rijk dus bijspringen”.

“Daarom doen wij een gezamenlijk appèl op heel het kabinet. Kunst en cultuur staan niet op zichzelf. Ze zijn onlosmakelijk verbonden met onze economie, werkgelegenheid, toerisme, integratie, onderwijs en zorg. Ze zijn onmisbaar in onze samenleving. Wij vragen dit dus niet alleen voor de culturele sector, maar ook voor onze inwoners, voor onze steden. Voor iedereen in Nederland”.