Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 18 juni 2020

Marije Mostert: “Met deze drie punten stoppen we de ratten”.

Lees hier de bijdrage van Marije Mostert in de commissie samenleving over het rattenoffensief.

Vandaag komen wij bij elkaar om het rattenoffensief te evalueren. De problematiek is zeker niet nieuw, maar het is een ware plaag. Uit alle hoeken en gaten uit de stad bereiken mij berichten van bewoners die ten einde raad zijn. Vorige week was ik met een groep bewoners aan het zwerfafval rapen in wijk-park de Verademing en afgelopen week had ik uitgebreid contact met een actieve betrokken bewoonster uit Laak die ook een ingezonden brief aan onze commissie heeft gestuurd. Want ook in Reva, Laak en vele andere buurten is er overlast van ratten als gevolg van zwerfafval.

Sociale problemen 
Het probleem van zwerfafval, ongedierten en de daarbij behorende overlast is een breder dan alleen een aanpak in de buitenruimte. Wethouders Balster en van Alphen geven beiden aan dat de leefbaarheid in veel Haagse wijken zwaar onder druk staat door sociale problemen en onder andere illegale verhuur. Als hier niets aan gebeurt dan blijft de druk op de buitenruimte onevenredig groot.

Er zijn namelijk een hoop welwillende mensen in onze stad die D66 enorm waardeert. Zij zijn bijvoorbeeld ORACadoptant, maken vrijwillig hun buurt schoon en komen met groene initiatieven die de leefbaarheid verbeteren. We zijn hier enorm blij mee. Zij voelen zich echter onvoldoende gesteund. Ook het Haags Werkbedrijf en de HMS zetten hun beste beentje voor. Zij verzuchten echter dat er te weinig middelen zijn en dat het vechten is tegen de bierkaai.

Druk op Haagse economie
Maar ook de druk op de Haagse economie is hoog. Den Haag wil ondernemers en bedrijven trekken. Een schone opgeruimde buitenruimte werkt net zo als een schoon opgeruimd bureau of schone werkvloer, die nodigt uit. Als de stad op orde is dan heeft dit direct invloed op de economie. D66 roept het college dan ook op om de handen ineen te slaan en vraagt om een integrale aanpak van het college om meer geld en middelen vrij te maken. Kan de wethouder toezeggen dat hij met zijn collega wethouders komt met een plan?

Oplossing is een kruk met drie poten
Er is onderzoek gedaan naar hoe je een buurt schoon kan houden. Het onderzoek wijst uit dat je de aanpak moet zien als een kruk met drie poten. Poot 1: schoonmaken/houden, poot 2: communicatie en poot 3: handhaving. Dit betekent dat je kan schoonmaken wat je wilt, en kan handhaven tot je scheel kijkt. Maar zonder de poot communicatie val je nog steeds van dat krukje. Als je ze niet alle drie doet, dan doe je uiteindelijk niets.
Wij roepen de wethouder op om deze aanpak consequent in alle Haagse wijken te gaan toepassen. Kan de wethouder dit toezeggen?

Zoals duidelijk mag zijn vindt D66 dat het tijd is voor actie. Hierbij een aantal suggesties. Ik zet ze even uiteen in de driepoot.

1) Schoonmaken en schoonhouden:
Onder de vorige wethouder de Mos is er een start gemaakt met een offensief in Moerwijk en de Landen. D66 is blij dat er ook in het stadsdeel Laak in het weekend extra gereden gaat worden om bijgeplaatst afval op straat op te halen en dat er aanbiedplekken voor grofvuil komen. Maar mijn fractie vindt ook dat er een en ander is blijven liggen (letterlijk en figuurlijk).
We willen een grote schoonmaak in de hele stad. Onder de noemer de stad op orde.

2) Communicatie:
-Inzet van welzijnswerkers in communicaties en aansturen van buurtbewoners. Laat hen communiceren wat de boete kan zijn voor overtredingen en het goede voorbeeld geven door opruimactie.
– Meer gebruik van pictogrammen en inzet van kunstenaars om deze in milieuvriendelijke graffiti in het straatbeeld weer te geven. Het gaat er dan om wat er verwacht wordt en wat de boete is bij overtreden.
-Ook gebruik van bijvoorbeeld QR codes met pictograminformatie, zou bewoners goed kunnen informeren.
-Hiernaast ziet D66 mogelijkheden in het informeren van inwoners over de invloed van sigarettenpeuken op het grondwater en het gebruik van draagbare asbakjes in de buitenruimte te stimuleren.

En tenslotte

3) Handhaving

D66 voor extra inzet van handhavers en het beboeten van overtreders.

We horen graag hoe de wethouder hier naar kijkt.