Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 17 juli 2020

Gemeente Den Haag koopt voortaan lokaal

De gemeente Den Haag koopt jaarlijks bijna een miljard euro aan producten en diensten in bij bedrijven. Door de coronacrisis hebben veel Haagse bedrijven het moeilijk. Daarom is het juist nu des te belangrijker dat de gemeente zoveel mogelijk producten en diensten afneemt bij lokale bedrijven. Een brede coalitie van SP, D66, VVD, ChristenUnie/SGP en Hart voor Den Haag heeft ervoor gezorgd dat de gemeente nu inderdaad haar inkopen zoveel mogelijk lokaal gaat doen.

Haags Inkoop Platform
Ook (semi-)publieke instellingen die in Den Haag gevestigd zijn (denk aan woningcorporaties, ziekenhuizen en onderwijsinstellingen) zouden dit voorbeeld moeten volgen. Om daarvoor te zorgen gaat de gemeente het initiatief nemen voor een Haags Inkoop Platform. Daarnaast willen de fracties dat voor opdrachten met een waarde tot 3 euro ondernemers uit Den Haag en/of de regio gericht worden uitgenodigd om zich hiervoor aan te melden. SP-fractievoorzitter Lesley Arp: “Als we alle publieke instellingen in Den Haag zover krijgen om lokaal in te kopen zou dat een flinke steun in de rug zijn voor het Haagse MKB. Daarnaast blijft iedere euro waarmee je als gemeente bij Haagse bedrijven inkoopt drie keer zo lang in de lokale economie. Tel uit je winst!”

Gemeente steunt Haagse ondernemers
“De coronacrisis heeft ondernemers ontzettend veel pijn gedaan”, zegt Daniel Scheper. “Maar als gemeente hebben we ook laten zien dat we er echt zijn als de ondernemers ons nodig hebben. Met lokale steunpakketten van Saskia Bruines, met meer ruimte voor terrassen vanuit D66 en de VVD en nu door als gemeente lokaal in te kopen. Ondernemers verdienen steun en dat krijgen ze ook!