Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 16 juli 2020

Meer maatregelen voor veilige Weimarstraat

De bewoners van de Weimarstraat zijn het zat. Hun straat is het toneel van schietpartijen, racende auto’s en een grote hoeveelheid malafide coffeeshops. Na een schietpartij op klaarlichte dag zijn de bewoners de straat op gegaan onder het motto ‘drugs eruit, buurt erin’. Dankzij een motie van D66 Den Haag komen er meer maatregelen om de buurt weer veilig te krijgen.

Ook korte termijn
De onrust in de Weimarstraat is niet nieuw en D66 diende vorig jaar nog een initiatiefnota in waarmee de ondermijning in de straat wordt aangepakt. “Maar beleid is een zaak van lange adem en ondermijning is niet binnen een paar maanden opgelost”, zegt Hanneke van der Werf. Daarom worden er op korte termijn extra maatregelen genomen. Er moet meer gehandhaafd worden en de sluitingstijden van coffeeshops worden onder de loep genomen. De gemeente gaat bereidwillige coffeeshops helpen met verhuizen en overlast gevende coffeeshops eerder sluiten.

Verkeershufters de straat uit
Er is ook aandacht voor de verkeershufters die op de coffeeshops afkomen. Zo wordt er gekeken of de snelheid kan worden beperkt en de straat eenrichtingsverkeer kan worden. “Nu blijven die verkeershufters in de wijk hangen”, legt D66’er Marije Mostert uit. Met een paar aanpassingen zorg je ervoor dat je de wijk wel inkomt, maar er ook direct weer uit moet. Drugs eruit, buurt erin!”

Marije Mostert sprak over de Weimarstraat bij Den Haag FM. Kijk hier de rapportage terug.