Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 24 september 2020

“Vrede en Recht zijn onze Rots in de Branding”

Den Haag staat internationaal bekend als de stad van vrede en recht met talloze internationale organisaties. Op woensdag 23 september sprak de commissie bestuur van de gemeenteraad over wat de internationale sector voor de Haagse economie betekend.

Marije Mostert vertelde dat 11% van de Haagse banen er dankzij deze organisaties zijn. Minstens zo opvallend is dat de helft daarvan voor MBO’ers is. Zelfs PVV fractievoorzitter Sabastiaan Kruis moest toegeven dat Mostert’s verhaal inspirerend was. 

Lees hieronder de volledige bijdrage van Marije Mostert terug.

Dank voorzitter.

Den Haag is meer dan alleen een stad. Den Haag is meer dan alleen mensen. Den Haag is de Stad van Vrede en Recht. Daarmee geven we een signaal af. We zijn eigenlijk ook een beetje een stad met een taak. We proberen op onze manier de wereld een beetje beter te maken. En voorzitter, wat mij betreft maakt dat onze stad zelf ook een beetje beter.

Zelf heb ik heb dierbare herinneringen aan de conferentie in het Vredespaleis waar Het Verdrag van de rechten van het kind centraal stond. Ik mocht daar als kind bij zijn en was diep onder de indruk. Wellicht dat daar mijn interesse wel ontstaan is voor het willen helpen van mensen en het opkomen voor hun rechten.

Vrede en Recht als rots in de branding
Het is deze maand Just Peace Month en het is nu ook de week van de vrede èn het is week van de rechtspraak. Het is dus een extra mooi moment om over het Decisio rapport te spreken. Echter de urgentie is er ook zeker, aangezien onze economie kampt met de gevolgen van de Coronacrisis.

Een lichtpuntje in deze tijd is het vooruitzicht dat de gevolgen van de crisis op de internationale non-profitsector enigszins beperkt zullen blijven, omdat deze sector weinig gevoelig is voor economische schommeling. In andere woorden: vrede en recht zijn onze rotsen in de branding in deze vreemde tijden. Laten we daarom kijken naar de kansen die Vrede en Recht ons nog meer bieden.

Voordat ik daarop verder ga eerst veel dank aan de wethouder en de ambtelijke ondersteuning voor het laten uitvoeren van het onderzoek en de toelichting hier op. Het rapport geeft een indruk van zowel de economische als de maatschappelijke impact van internationale organisaties in onze stad. De begeleidende brief spreekt aan en brengt de cijfers tot leven.

Nobelprijzen en Shelter City

Voorzitter. We weten dat Den Haag de host is voor vele organisaties die wereldwijd onze rechten bewaken en beschermen. Grote organisaties, zoals het internationaal Strafhof en nobelprijswinnaar OPCW. Maar ook veel kleinere organisaties die in het kielzog van de grotere organisaties zich hier in onze stad vestigen, zoals Justice and Peace. Hun Shelter City biedt mensen in ons Den Haag een tijdelijk plek om tot rust te komen. Mensen die op minder vrije plekken in onze wereld met gevaar voor eigen leven opkomen voor de rechten van anderen.

Maar het werkt ook de andere kant op, kennis en expertise van over hele wereld die de Haagse inwoners ten goede komt. Denk aan de The Hague institute for Innovation and Law die in opdracht van de gemeente Den Haag onderzoekt hoe de internationale expertise op het gebied van vrede en recht gebruikt kan worden om de toegang tot het rechtssysteem voor onze inwoners te verbeteren. D66 zou graag zien dat deze manier van internationale kennisdeling navolging krijgt. Kan de wethouder dit toezeggen?

Voorzitter, het is wat D66 betreft niet alleen een eer om deze organisaties hier te huisvesten. Het is een plezier. En het mes snijdt aan twee kanten. Enerzijds bieden wij dus een veilige plek en anderzijds plukken wij de vruchten van de banen die het Den Haag oplevert.

De feiten en cijfers

Voorzitter, even wat cijfers

– De gemeente investeert slecht 1.4 miljoen in deze sector.  En dat geld verdient zich dubbel en dwars terug.

– Internationale organisaties zorgen voor 11% van de banen in de Haagse economie

–Als we naar alle banen direct en indirect kijken is 53% van de banen voor MBO’ers.

Voorzitter, vooral van dat laatste cijfer gaat mijn hart sneller kloppen. Want naast dat ik uw collega ben, werk ik ook in het mbo. Mijn studenten hebben door de aanwezigheid van internationale non-profitorganisaties meer kans op een baan. Denk aan Quincy, een gebouwbeheerder bij ICJ. Michelle de facilitair medewerker bij het tribunaal, Daisy de beveiliger bij Europol en Sheyar de technicus in het World Forum.

Betrekken van jongeren en studenten

Voorzitter, deze jongeren zijn het fundament van deze organisaties. Ze zijn de basis van onze economie. Ze zijn onze toekomst. En daarom vindt D66 het extra van belang dat zij worden betrokken bij de Stad van Vrede en Recht.

Er zijn jongeren die bewust kiezen voor Den Haag omdat ze een passie hebben voor vrede en recht. Den Haag is niet voor niet de snelst groeiende studentenstad van het land, en dat kan ik niet loskoppelen van ons internationale karakter.

Maar niet alle jongeren zijn aangehaakt. Er zijn nog te veel jongeren in Den Haag die geen idee hebben wat er in de internationale zone gebeurt. ER is hier als het ware weer eens scheiding tussen zand en veen.

Het verbinden van jongeren aan internationale organisaties middels lessen, zoals Just Peace doet, draagt bij aan de betrokkenheid van jongeren met alle achtergronden. Jongeren leren over het belangrijke werk dat er dagelijks wordt verzet voor een veilige, rechtvaardige en betere wereld. Wat D66 betreft mag hier nog meer op ingezet worden.

Ik was vorig jaar met een van mijn jongeren, een statushouder, bij Nieuwspoort waar de winnaars van de de uitgereikte Four Freedoms Awards aanwezig waren. Er vonden mooie gesprekken plaats. Het was zo’n geweldige ontmoeting tussen deze twee werelden, dat gun ik ieder mens.

Verbinden van werelden

Voorzitter, en als het gaat om het verbinden van werelden valt er nog wel een brug te slaan vindt D66. Ik zou de wethouder willen vragen hoe zij aankijkt tegen het samenbrengen van verschillende internationale organisaties. Mijn fractie is ervan overtuigd dat aan alle kanten van elkaar geleerd kan worden. Ik doe hierbij een suggestie om bijvoorbeeld de vrouwen van the womens business international initiative (WBII) te laten kennismaken met de vrouwen van mijn Buuf, maar zo zijn er nog veel meer mooie combinatie te maken.

Voorzitter, naast deze suggestie heb ik nog een aantal vragen.

Studenten en expats

Allereerst over de jongeren waar ik zo trots op ben. Er zijn op dit moment te weinig stageplekken, waardoor studenten vertraging kunnen oplopen. Kan de wethouder in overleg gaan met de onderwijsinstellingen en de collega wethouders en gezamenlijk lobbyen bij internationale organisaties om extra MBO stageplekken mogelijk te maken, nu daar zo’n groot tekort aan is?

Vervolgens heb ik nog een vraag over Expats. Zij blijven gedurende hun verblijf in onze stad vaak binnen hun eigen netwerk en zijn moeilijk uit deze bubbel te krijgen, dat vindt D66 een gemiste kans. Wat doet het college op dit moment om expats beter te betrekken bij Den Haag en valt hier nog winst in te behalen?

Hiernaast heeft D66 een vraag over de de stijging van het aantal organisaties. Welke plannen heeft de wethouder om deze positieve groei vast te houden?

Voorzitter ik rond af met een citaat van Simon Smits, ambassadeur internationale organisaties: “ Je kunt niet alleen roepen dat je recht en vrede belangrijk vindt, je moet het ook laten zien. Put your money where your mouth is.” Voorzitter, ik denk dat we als Den Haag stad van Vrede en Recht goed op weg zijn.