Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 30 oktober 2020

Bebouwing bij Sunny Court van de baan

Het stadsbestuur heeft bekendgemaakt dat ze niet meewerkt aan bebouwing bij het Sunny Court. Dit vanwege de grote zorgen bij de buurt. Over de bebouwing bij het kleine stadspark hadden de Partij voor de Dieren, GroenLinks, D66 en de VVD eerder hun zorgen geuit door het stellen van schriftelijke vragen.

Koesteren, niet volbouwen
Tussen de Laan van Meerdervoort en de Obrechtstraat ligt een klein stadspark verstopt. Omwonenden van Sunny Court trokken aan de bel bij de gemeenteraad over een bouwplan wat ten koste zou gaan van de rust op deze plek. Na vragen uit de gemeenteraad gaat dit bouwplan niet door. De Haagse politieke partijen zijn blij dat het stadsbestuur zo tegemoet komt aan de zorgen. “Parkjes als Sunny Court zijn van onschatbare waarde voor de wijk en de stad. Het geeft ademruimte in onze versteende ruimte. Dat moeten we koesteren, niet volbouwen”, zegt Dennis Groenewold (D66). Robert Barker (PvdD): “We zijn blij dat de groene oase van rust niet wordt aangetast en zo de leefomgeving van vele diersoorten onder druk komt te staan.”

Draagvlak in de buurt
“Goed, dat bewoners ons hierop attendeerden”, zegt Marielle Vavier (GroenLinks). “Dit soort groene plekjes moeten we niet willen bebouwen en al helemaal niet als daarvoor draagvlak in de buurt ontbreekt”. Jan Pronk (VVD): “De stad groeit rondom de stations, maar de bestaande wijken willen we met rust laten. Daarom is het goed dat het college heeft besloten niet aan deze ontwikkeling mee te werken”.