Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 19 november 2020

Fonda Sahla roept Haagse bedrijven op meer stagiairs aan te nemen

In plaats van vier stageplekken creëerde de Haagse Tina van Wouw van Maatwerktraject Onderwijs & Arbeid (MOA) twaalf parttime plekken in coronatijd. „Geweldig”, vindt D66-raadslid Fonda Sahla. In de Telegraaf roept Sahla Haagse bedrijven op om leiderschap te tonen en meer stageplekken mogelijk te maken. Zonder stages kunnen studenten niet goed hun studie afmaken en staan ze slechter op de arbeidsmarkt. 

De gemeente lanceerde onlangs het Sociaal Economisch Herstelplan waarin 133 miljoen euro wordt uitgetrokken om de gevolgen van de coronacrisis te kunnen opvangen. Bij de gemeente zelf komen er tachtig werkervaringsplekken en tachtig stageplekken. „Dat is niet genoeg. Meer bedrijven en Hagenaren moeten opstaan en leiderschap tonen”, vindt Sahla, die veel schrijnende verhalen hoort van studenten die worstelen met het vinden van een plek in coronatijd. „Een studenten die zestig keer werd afgewezen heb ik via mijn netwerk kunnen helpen aan een stageplek bij een school.”

Maatwerk
Hans Schutte, bestuursvoorzitter ROC Mondriaan, ziet sectoren waar geen gebrek aan stageplekken is. „Denk aan ict, sport en retail. Maar het is lastig voor toerismestudenten, contactberoepen zoals kappers en kwetsbare studenten. Als het niet lukt om stageplekken te vinden, maken we meer gebruik van leerbedrijven binnen de school zelf. Of we laten studenten soms praktijkervaring opdoen door opdrachten uit te voeren van echte bedrijven. Denk aan administratievraagstukken vanuit het bedrijfsleven.” Schutte noemt ’maatwerk’ het sleutelwoord in coronatijd. „Maar aan kwaliteit moeten geen concessies worden gedaan. Studenten moeten wel relevante werkervaring opdoen.”

Hij roept bedrijven op om juist wel stageplekken te bieden in deze moeilijke tijd en om een erkend leerbedrijf te worden. „Voor bepaalde sectoren en kwetsbare studenten is het tekort aan stageplekken is zeker een zorgpunt”, stelt de bestuursvoorzitter.

Van 4 fulltime naar 12 parttime
Van Wouw begeleidt kwetsbare studenten vanuit het MOA, onder meer van ROC Mondriaan, naar bijvoorbeeld werk, hulpinstellingen of een stageplek. „Als iedereen nou net even iets meer doet in deze tijd, dan komen we er wel. Toon nu lef en leiderschap en kleur buiten de lijntjes.” Zo laat zij in plaats van vier fulltime studenten van de Haagse Hogeschool er twaalf parttime meedraaien. „Je kunt echt je voordeel doen met een goede stagiair, omdat die beschikken over de nieuwste kennis op het vakgebied en toch een ander blikveld hebben”, zegt de MOA-projectleider.

Eenzaamheid
Sahla en Van Wouw zien grote eenzaamheid bij jongeren als gevolg van de coronamaatregelen. „Baantjes vallen weg, vaak is school of de stageplek de enige plek voor sociale contacten”, zegt de MOA-projectleider. Iedereen moet van de gebaande paden afstappen. „Bijvoorbeeld door de stageperiodes te verruimen naar bijvoorbeeld vakanties”, oppert Sahla. „En waarom niet ’s avonds een paar uur stagelopen. Dit is de tijd van omdenken”, besluit Van Wouw.