Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 4 november 2020

Begrotingsdebat: “We laten niemand vallen”

Op 4 november behandeld de Haagse gemeenteraad de begroting voor het komende jaar. “We laten iedereen vrij, maar niemand vallen” is daarbij de rode draad voor raadslid Dennis Groenewold. Hij wil dat iedereen in Den Haag mee kan doen. Om dat voor elkaar te krijgen diende D66 een aantal moties in waar op donderdag 5 november gestemd zal worden. Hier volgt Dennis volledige inbreng.

Voorzitter. We horen het constant; Alleen samen krijgen we corona onder controle. We doen dit samen. En hoewel ik hoop dat corona snel verleden tijd is, mag de saamhorigheid wat mij betreft blijven.

D66 staat voor een samenleving waarin iedereen vrij is, en iedereen mee kan doen. Dat laatste vergt nu extra aandacht. We zien dankzij corona extra helder dat sommige mensen achterblijven.Voorzitter, onze moties vandaag hebben als doel ervoor te zorgen dat niemand achterblijft, en dat iedereen mee kan doen.

Herstelplan
Maar, voorzitter, voordat ik zover ben, wil ik eerst een compliment aan het college geven voor het sociaal economisch herstelplan. Veel mensen hebben hulp nodig, en dit herstelplan probeert te helpen op zo’n manier dat we er samen sterker uitkomen.

Maar hoe weten we waar onze aandacht het meeste nodig is? Dankzij een D66-motie van twee jaar terug hebben we een mooi instrument in handen om dat te monitoren: de staat van de stad. Met de staat van de stad zien we hoe de stad er voor staat -en belangrijker nog- hoe de inwoners ervoor staan. Dit legt pijnpunten bloot en biedt handvatten om bij te sturen.

Onderzoek achterstand onderwijs
Ik ben ook blij met de toezegging van de wethouder om extra onderzoek te doen naar de staat van het onderwijs na een klein jaar corona. De pandemie raakt ons nu hard, maar we moeten voorkomen dat de pandemie blijvende schade aanricht in de vorm van onderwijsachterstanden. We wachten de uitkomsten van het onderzoek dan ook met passend ongeduld af. Ook zijn we blij dat de wethouder heeft toegezegd om te onderzoeken of de Bieb Moerwijk gefinancierd kan worden uit de derde tranche van de regiodeal. Elke extra stoel in de bieb is een plek waar iemand kan leren en kan groeien.

Het onderwijs is overigens niet de enige plek waar we waakzaam moeten zijn. De horeca, ondernemers, middenstanders, ZZP’ers en werknemers zijn allemaal getroffen. Ook hier moeten we de schade zo klein mogelijk proberen te houden.

Communicatie die iedereen aanspreekt
Voorzitter.
Iedereen doet mee, want we kunnen dit alleen samen. Maar om ervoor te zorgen dat iedereen meedoet, moeten we ook iedereen aanspreken. De aanpak en communicatie in Den Haag zijn nu veelal gericht op klassieke gezinnen. Dit kan beter, en daarom heb ik een motie, die ik eventueel in de tweede termijn zal indienen. Want, voorzitter, ik heb begrepen dat dit punt inmiddels meer aandacht krijgt. Ik hoor graag van het college hoe dat wordt ingevuld en aan de hand daarvan zullen wij beslissen of we in de tweede termijn alsnog de motie zullen indienen.

Help de minima digitaal meekomen
We kunnen dit alleen samen, dus iedereen moet mee kunnen doen. Maar kun je meedoen als je niet het geld hebt om het apparaat aan te schaffen waarmee we nu constant met elkaar in contact zijn? Het eerlijke antwoord is nee. Als we willen dat iedereen mee kan doen, dan moeten we deze digitale armoede keihard aanpakken. Daarom dienen wij samen met de PvdA en GL een motie in die het college oproept:

  • Onderzoek te doen naar de mogelijkheden om vanuit het armoedebeleid naast de jeugd ook toegang tot laptops te verlenen aan ouders, statushouders en andere minima in kwetsbare posities. Bijvoorbeeld door een korting hierop op te nemen in de ooievaarspas en de raad over bovenstaand onderzoek zo spoedig mogelijk te informeren.

Wooncrisis aanpakken
Voorzitter, Iedereen doet mee, want iedereen doet ertoe. Wat D66 betreft is dat niet alleen de gedachte achter de aanpak van de coronacrisis, maar ook bij die andere, stille crisis. De wooncrisis. Als we willen dat iedereen mee kan doen, dan moeten we meer woningen bouwen. En daarom dienen wij een motie in om te onderzoeken of winkel- of kantoorruimte gebruikt kunnen worden om woningen van te maken, met als dictum:

  • Verzoekt het college om te inventariseren welke winkel- of kantoorruimte in Den Haag momenteel en in de toekomst ongebruikt is/wordt en in aanmerking komt om omgebouwd te worden tot appartementen zodat daarmee het aanbod op de woningmarkt versterkt kan worden

Voorzitter. Iedereen moet mee kunnen doen, maar hoe zorgen we ervoor dat er voor iedereen genoeg ruimte is en blijft in onze drukke, groeiende stad. Hoe houden we de straat toegankelijk voor iedereen, zonder onze leefbaarheid en verkeersveiligheid daarvoor op te offeren? Hoewel dit vraagstuk niet eenvoudig is, is er wel een simpele keuze te maken: laat bezoekers hun auto aan de rand van de stad parkeren, en geef ze een fiets om verder mee te reizen! Dit college zet al in op Park en Ride, maar D66 zou graag meer aandacht zien voor Park en Bike. Daarom dienen we een motie in met als dictum:

  • Roept het college op om meer Park & Bikes mogelijk te maken vóór het volgende strandseizoen. 

Lawaaiflitsers tegen herriehufters
Voorzitter, al dat verkeer zorgt niet alleen voor druk op de openbare ruimte, maar ook op onze trommelvliezen. D66 vraagt hier samen met de ChristenUnie/SGP al jaren aandacht voor, maar de overlast lijkt toe te nemen. Gelukkig zijn er technologische ontwikkelingen die mogelijk kunnen helpen ons woonplezier weer terug te nemen. D66 zou graag zien dat we hier gebruik van maken en daarom dienen wij een motie in met als dictum:

  • Verzoekt het college in navolging van Parijs en Rotterdam te onderzoeken hoe we in Den Haag van zogenaamde lawaaiflitsers gebruik kunnen maken

Scheveningen en reddingsbrigade
Voorzitter, als ik het over overlast in Den Haag heb, dan is er een plek waar ik in het bijzonder bij stil wil staan: Scheveningen. De afgelopen maanden heb ik -net als veel van jullie- met Scheveningers gesproken over afgelopen zomer. Uit deze gesprekken is een actieplan voortgekomen dat we samen met SP, CU/SGP, VVD, PVV, PvdD en het CDA hebben opgesteld. 

Eén gesprek is mij in het bijzonder bijgebleven, en dat wil ik met u hier delen voorzitter: 

Een kind werd vermist, en de reddingsbrigade vroeg aan een deel van de badgangers om even de zee te verlaten om te kijken of het kind daar misschien was. Wat gebeurde er toen? De reddingsbrigade -druk op zoek naar een vermist kind op zee- werd uitgescholden en kreeg middelvingers. En dit gebeurde niet één of twee keer, voorzitter, maar gebeurde met regelmaat. Ik ben daar van geschrokken. Dat kan niet. Het is niet alleen asociaal, het is levensgevaarlijk. Laten we de helden van de reddingsbrigade de komende zomer in het zonnetje zetten met een voorlichtingscampagne waarin mensen een beeld krijgen van het heroïsche werk van de reddingsbrigade, en nog even duidelijk de mededeling krijgen dat ze echt naar deze helden moeten luisteren. Daarom dienen wij een motie in met als dictum:

Roept het college op:

  • In het strandseizoen een campagne te starten waarin de leden van de reddingsbrigade als helden worden afgebeeld en waarbij wordt opgeroepen hen te respecteren tijdens hun werkzaamheden en verzoeken op te volgen.

Voorzitter, 2020 was al een jaar vol verrassingen, en 2021 zal niet anders zijn. Maar een ding weten we wel: 2021 zal een moeilijk jaar worden. De gevolgen van de coronacrisis zullen dan waarschijnlijk pas echt duidelijk worden.

Voor D66 staat een ding voorop: we laten daarbij niemand vallen.