Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 9 november 2020

Blog: De toekomst van onze kunst en cultuur

Afgelopen week vond het sluitstuk plaats van de maandenlange discussie over de verdeling van de subsidies voor de kunst en cultuur in Den Haag; het Kunstenplan. Onze musea en theaters zijn zwaar getroffen door de coronacrisis en daarom werd er met nog meer spanning dan normaal naar het besluit van de raad gekeken. Voor mij als raadslid was dit het 2e kunstenplan, maar ik begreep ook van mijn voorgangers: elke 4 jaar is het weer raak en leidt dit tot grote discussies in de stad.

Wij kiezen voor kwaliteit
Dankzij de inzet van D66 is er in het Coalitieakkoord van 2018 structureel extra geld toegevoegd aan het budget van het Kunstenplan, naast ook het ophogen van projectsubsidies voor culturele initiatieven. Het liefst zouden we een blanco cheque hebben en iedereen die culturele plannen heeft willen steunen, maar we moeten het doen met het vastgestelde budget van bijna 56 miljoen euro. Dat betekent dat we lastige keuzes moesten maken. Als raad willen we deze besluiten zo zorgvuldig en weloverwogen maken, en daarom hebben we een duidelijk kader met randvoorwaarden opgesteld, en een onafhankelijke commissie van experts gevraagd om ons advies te geven.

Na het advies van de commissie heeft Wethouder van Asten een aantal reparaties kunnen plegen door o.a. STET The English Theatre en de cultuurankers op Scheveningen en Haagse Hout toch te ondersteunen, organisaties die een unieke bijdrage leveren aan het aanbod in onze stad. In september vond er een hoorzitting plaats in de gemeenteraad en daarna het debat in de Raadscommissie. Tijdens dat debat gaf de Wethouder aan ruim 400.000 extra beschikbaar te kunnen stellen voor de cultuursector. Wat D66 betreft zou dit zo veel mogelijk naar organisaties gaan met een positief advies van de Adviescommissie.

Helaas heeft de meerderheid van de Raad middels een amendement anders besloten. Hierin wordt steun uitgesproken aan 18 organisaties. Dit klinkt op zich sympathiek, maar de dekking hiervoor wordt gehaald uit het korten van grote instellingen zoals het Kunstmuseum en het Residentie Orkest. Daarom heeft mijn fractie tegen gestemd. Wij hadden zelf samen met het CDA een amendement opgesteld waar een deel van de organisaties uit het aangenomen amendement ook stonden, zoals Aight, het Filmhuis, Drang, Beweigi en Lonneke van Leth. Het verschil was echter dat onze dekking niet ten koste zou gaan van de grote instellingen, maar uit de door de Wethouder vrijgestelde extra 4ton. Uiteraard zijn wij wel blij dat de organisaties uit ons amendement ook de kans krijgen om hun mooie plannen uit te voeren. In het aangenomen amendement stonden een aantal instellingen die geen Fair Pay toepassen en geen gezonde bedrijfsvoering hebben. Dankzij mijn kritische vragen aan de indieners is het amendement aangepast met een motie waarin de steun aan deze organisaties voorwaardelijk is gegeven, er zal een tussentijdse evaluatie worden gehouden om de gehonoreerde instellingen kritisch tegen het licht te houden op deze voor D66 belangrijke doelen.

Versteviging Cultuurankers
Maar gelukkig hebben we in de raad ook goede besluiten kunnen nemen voor de kunst en cultuursector. Cultuurankers vervullen een belangrijke functie in de stadsdelen om iedereen in Den Haag op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met kunst en cultuur. Samen met het CDA dienden wij een motie in die op ruime steun vanuit de Raad kon rekenen om de Cultuurankerfuncties van Scheveningen en Haagse Hout te versterken. Ook komt er een nieuwe invulling voor het unieke Zuiderparktheater. Onze fractie riep het College op te onderzoeken hoe vrijgevallen middelen ingezet kunnen worden voor de verdere ontwikkeling en versteviging van deze organisaties.

KABK-affaire
Ook buiten het Kunstenplan speelde er veel dingen in cultureel Den Haag. Vorig weekend werd de culturele sector opgeschrikt door een afschuwelijk #MeToo-verhaal waar ook Haagse culturele spelers bij betrokken blijken te zijn. Je zou als jonge vrouw, als meisje van 18 jaar, maar net vorige maand begonnen zijn op de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten. Uiteraard wil ik hier niet voor mijn beurt spreken en moeten wij het OM onderzoek afwachten naar strafbare feiten, maar toch heb ik hierover mijn zorgen geuit bij de Wethouder. Een deel van het probleem lijkt te liggen bij het aangiftebeleid van de politie. Slachtoffers zouden worden ontmoedigd om aangifte te doen. Mijn college Hanneke van der Werf heeft hier vorige maand vragen over gesteld en wij zijn benieuwd naar de antwoorden hierop. We hopen allemaal dat zulke kwesties in de toekomst niet meer zullen voorkomen. Maar we moeten ervoor zorgen dat mocht het gebeurden het tenminste bespreekbaar is. Alleen zo kunnen we stappen vooruit zetten.

We houden van kunst en cultuur
Haagse culturele instellingen hebben het het afgelopen jaar zwaar te verduren gehad door sluitingen en aanpassingen door de coronacrisis. Door het vaststellen van het Kunstenplan hebben zij zekerheid over de steun vanuit de gemeente de komende 4 jaar, maar de uitdagingen en onzekerheden die er liggen zijn nog enorm. Namens mijn fractie houd ik ook de komende tijd vinger aan de pols van de sector. En net als wethouder Robert van Asten zal ik mij blijven inzetten om van Den Haag een onbetwiste cultuurstad te maken en te houden. En voor alle instellingen die subsidie krijgen vanuit de gemeente: heel veel succes met het realiseren van al jullie mooie plannen. D66 is trots op het diverse en eigentijdse culturele aanbod dat onze stad rijk is. Ik weet dat ik namens alle D66’ers spreek als ik tegen de hele culturele sector zeg: succes tijdens deze zware tijden, we houden van jullie en hopelijk tot snel!