Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 3 november 2020

Wethouders G4: “Schiet op met landelijke helmplicht snorfietsers”

Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) heeft de landelijke invoering van de helmplicht voor snorfietsers verschoven tot volgend jaar, bleek afgelopen week. Onbegrijpelijk, zeggen de verkeerswethouders van de vier grote steden in een ingezonden opiniestuk in de Telegraaf.

’Snorfietser overleden na aanrijding’. Met enige regelmaat verschijnt een dergelijke kop in de media. Vaak kleine berichten waarachter onmetelijk verdriet schuilgaat over het verlies van veelal jonge mensen. Veel vaker nog gebeuren ongelukken met snorfietsers die het nieuws helemaal niet halen, maar wel een enorme en vaak levenslange impact op het slachtoffer en zijn omgeving hebben.

Hoewel een landelijke helmplicht voor snorfietsers veel van dit leed zou kunnen voorkomen, schuift de minister de invoering ervan op de lange baan. Ze maakt het onnodig ingewikkeld door het vraagstuk te verbreden naar allerlei nieuwe, snelle, elektrische vervoersmiddelen en verzandt in discussies over soorten helmen. Dat is niet uit te leggen. Niet aan nabestaanden van slachtoffers, niet aan de talloze artsenorganisaties die al jaren pleiten voor de helmplicht en niet aan de onderzoekers die zich al jaren in de materie hebben verdiept.

Keer op keer blijkt immers dat snorfietsers onevenredig kwetsbaar zijn in het verkeer. Jaarlijks overlijden tientallen van hen aan de gevolgen van een ongeluk, zo schreven 130 artsen vorig jaar al in een brandbrief aan de minister.

Hoofdletsel
Hoe nuttig een helm kan zijn, bewees ook een uitgebreide analyse van 36 snorfietsongevallen door de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) in 2017. Hadden de betrokkenen een helm gedragen dan was in meer dan de helft van de gevallen de ernst van het hoofdletsel beperkt. Licht hoofdletsel had in een aantal gevallen zelfs helemaal voorkomen kunnen worden. Het is, kortom, niet voor niets dat er in heel Europa een helmplicht geldt voor snorfietsers. Behalve dus in Nederland.

Dat is doodzonde. Amsterdam heeft met het verplaatsen van de snorfiets naar de rijbaan in combinatie met een helmplicht al laten zien, dat het kan. En ook in de praktijk blijkt dat de maatregel bijdraagt aan de verkeersveiligheid. Uit een eerste tussenevaluatie, vijf maanden na invoering van de maatregel in de hoofdstad, bleek dat het aantal door de politie geregistreerde ernstige ongevallen met een snorfietser was gedaald met 43; van 53 in die periode in 2018, tot 10 in dezelfde maanden in 2019. Dat is – in slechts 5 maanden tijd en alleen in Amsterdam – al 43 keer geen leven in duigen. En daarmee 43 keer winst. Stel je eens voor wat dat voor heel Nederland over meerdere jaren zou kunnen betekenen.

Voor de kerst
We mogen van de minister verwachten dat zij het maximale doet om de verkeersveiligheid te vergroten en leed dat te voorkomen is, te voorkomen. Stel het dragen van een simpele en betaalbare helm voor snorfietsers verplicht. Voor het kerstreces een concreet voorstel naar de Kamer sturen, is alleszins haalbaar. Een eventuele uitbreiding naar andere voertuigen, kan altijd later nog.

De verkeerswethouders Robert van Asten (Den Haag), Lot van Hooijdonk (Utrecht), Judith Bokhove (Rotterdam) en Sharon Dijksma (Amsterdam).