Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 9 december 2020

Robert van Asten scheldt huur culturele instellingen kwijt

Dertig culturele instellingen in Den Haag hoeven over de coronaperiode geen huur te betalen. Dat heeft wethouder Robert van Asten besloten. Met deze maatregel wil de wethouder de Haagse cultuursector te hulp schieten die zo hard geraakt is door de coronamaatregelen.

Zwaar getroffen
De steunmaatregel is voor alle culturele instellingen die een pand van de gemeente huren of in een verzamelgebouw van de gemeente zitten en daar onderhuren. ‘De hulp was hoog nodig’, vertelt Van Asten. “De culturele sector is zwaar getroffen door de coronacrisis. Al eerder hebben we zes miljoen euro beschikbaar gesteld in een herstelfonds voor de culturele sector. Vanuit die sector is gevraagd om een huurkorting. Daar kunnen we nu gehoor aan geven.” Het totaal aan financiële steun in 2020 aan de Haagse cultuursector komt hiermee op 6,4 miljoen euro. Hoewel particuliere huurders komen niet in aanmerking voor de kwijtschelding is de wethouder ook op zoek naar steun voor deze organisaties.

Van Engelshoven
Eerst leek het kwijtschelden van huur geen voordeel op te leveren. Maar de minister liet onlangs aan de Tweede Kamer weten dat het kwijtschelden van huur niet als omzet wordt gerekend, waardoor een huurkorting een goede zet is geworden om de cultuursector te steunen. Daarna is Van Asten snel aan de slag gegaan. Voor 2021 stelt minister Van Engelshoven in totaal 150 miljoen euro beschikbaar aan gemeenten om de lokale culturele voorzieningen te ondersteunen. Den Haag ontvangt hiervan 8,3 miljoen euro. Op dit moment werkt de gemeente aan een breed pakket voor komend jaar om deze steun te verdelen. “We nemen een voorbeeld aan de creatieve sector en proberen zelf ook zo creatief mogelijk te zijn”, zegt Van Asten.