Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 14 januari 2021

Inbreng Hanneke van der Werf over Duindorp en corona

Op 13 januari besprak de Haagse gemeenteraad de situatie rondom de coronacrisis. Daarbij was ook veel aandacht voor het grote feest dat in Duindorp werd gevierd, en dat volgens bronnen op advies van de burgemeester tot een demonstratie werd omgedoopt.

Hieronder volgt de inbreng van fractievoorzitter Hanneke van der Werf tijdens dit debat.

Jaarwisseling in Duindorp
We hebben tijdens de feestdagen menig traditie opgeschort, Om het aantal besmettingen te beperken. Geen kerst met de hele familie, geen vuurwerk, Geen zoenen met oud en nieuw. Maar één traditie ging door. De traditie is waar we in onze stad het minst trots op mogen zijn, De traditie van gedoe met oud en nieuw. De stille meerderheid in de stad, van het land, ziet het met lede ogen aan. In Duindorp werd dit jaar een feest gevierd dat geen feest mocht heten.

Als het eruit ziet als een eend…
Dit was zogenaamd, een demonstratie. Er draaide een DJ platen, de biertap stond open en hossende mensen op straat. Als iets eruitziet als een eend, zwemt als een eend en kwaakt als een eend, dan is het waarschijnlijk een eend. Geen gezicht, voor alle mensen die zich WEL aan de corona-regels houden. De beelden gingen volop rond op social media en whatsapp, HET voorbeeld van gebrek aan gezag in de strijd tegen een dodelijk virus.

OVV-rapport
Ik heb me hierover verbaasd. Hoe is het mogelijk, dat een jaar na het OVV rapport, dit kon plaatsvinden? Het rapport dat ons de richtlijnen gaf voor de komende jaarwisselingen, Richtlijnen die destijds door iedereen werden onderschreven. Niet meer marchanderen, als gemeente niet in de faciliterende rol schieten, Maar handhaven. De rollen van bouwers & gemeente werden teveel verweven. Wat het nog opmerkelijker maakte, was de reconstructie van Omroep West. Waaruit bleek, dat alles in nauwe samenspraak met de burgemeester en met medeweten van de driehoek was georganiseerd.

Hier wil ik de burgemeester een aantal vragen over stellen:

  • Wist hij voor de jaarwisseling van de precieze invulling van het feest in Duindorp? En zo ja: vond hij dat in deze tijd met een strenge lockdown een verstandige opzet?
  • Klopt de suggestie van anonieme bronnen bij West dat het de burgemeester was die voorstelde om het feest een demonstratie te noemen? En zo nee: is er ook niemand uit het ambtelijk apparaat geweest die die suggestie heeft gedaan?
  • Klopt het dat er op het moment dat dit feest plaatsvond er in geen velden of wegen handhaving te bekennen was? Waarom heeft men hier niet meer bovenop gezeten, als deze opzet toch vooraf bekend was?
  • Kan de burgemeester reflecteren op het verloop van de feestelijkheden en aangeven hoe hij daar met de kennis van nu over denkt?

Handhaving, geen intimidatie
D66 wil een burgemeester die de baas is in de stad. Het kan niet zo zijn dat in de stad van Vrede & Recht, een intimiderende minderheid, Meer rechten en minder plichten heeft dan de rest van de stad. Dat je als je lak hebt aan de corona-regels, niet meer mee hoeft te doen. Voorzitter, ik heb het al vaker gezegd. De mensen die zich niet aan de regels houden, verpesten het voor de rest. Met handhaven bevestig je de norm, voelen mensen die zich WEL aan de regels houden zich gesteund.

Handhaaf thuiswerken
Ik vind het onbegrijpelijk, dat er overdag op zoveel kantoren licht brandt. Hoe kan het, dat wanneer leerlingen thuis moeten zitten, De makelaars met zijn allen op hun zaak aan de koffie zitten? Ik kan het de schoolleiders niet uitleggen. Wekelijks komen er veel klachten binnen bij de inspectie SZW, Over mensen die verplicht naar kantoor moeten komen van hun baas. Nu weet ik: thuiswerken is een advies. Maar toch. Ik vraag de burgemeester: geef 1 keer een groot bedrijf dat zich niet aan thuiswerken houdt, Een boete met veel theater. Dat schudt mensen wakker. Graag een reactie hierop!

Onderwijs
Kwetsbare kinderen zijn afhankelijk van hun school, Of ze wel of niet fysiek les mogen krijgen. Dit geldt ook voor de leerlingen van groep 8. In Den Haag is hier op dit moment geen eenduidig beleid op. Ik wil wethouder Bredemeijer. vragen of hij dit beeld herkent. Ligt dat aan de doortastendheid van sommige ouders, of juist leerkrachten?

Voorzitter, we zien ontzettend veel mooie initiatieven omstaan, om kinderen te ondersteunen die niet “kwetsbaar” genoeg zijn, of waar helaas gewoon geen plek voor is op school. Is het een idee om een inventarisatie van vraag en aanbod te maken, Zodat het veld, onderwijs, opvang en welzijn elkaar weet te vinden? Wat mij betreft mag de noemer kwetsbaar ruim worden genomen. Dus ook kinderen die kleinbehuisd zijn, dreigende leerachterstanden hebben, een onveilige thuissituatie, verwaarloosd worden of gebrek aan voldoende ondersteuning krijgen door ouders. Wil hij dit aan de orde kan brengen bij de schoolleiders die hij spreekt? Met als doel: zoveel mogelijk kwetsbare kinderen Zo goed mogelijk door deze zware tijd loodsen.

Britse variant
Dan voorzitter, we maken ons natuurlijk allemaal zorgen over de Britse mutant. In Londen staan de ambulances 9 uur in de rij te wachten voor de ziekenhuizen. In Lansingerland wordt momenteel een onderzoek gedaan onder alle inwoners. Ik ben benieuwd wat de stand van zaken is in de regio Haaglanden. Daarover heb ik een aantal vragen aan wethouder Parbhudayal: Weten we of er bij onze brandhaarden sprake is van de Britse variant? Is daar onderzoek naar gedaan, zo nee: waarom niet? Hoe gaan wij de uitkomsten van het onderzoek in Lansingerland, niet ver hier vandaan, oppakken?

Vaccinaties
We vragen heel veel van onze inwoners. Het draagvlak daarvoor blijft alleen in stand, als we als overheid onze zaakjes op orde hebben. Hoe staat het met onze vaccinaties? Lopen wij in de pas met het landelijk gemiddelde qua prikken? Zijn er nog ergens kinken in de kabel of doen we het juist goed? Graag een reactie van de wethouder.

Verkiezingen
Voorzitter, Ik heb er eerder al schriftelijke vragen over gesteld. Hoe gaan we het regelen met de verkiezingen in maart? De plannen zien er goed uit, gelukkig kunnen we 3 dagen lang stemmen. Nu ben ik benieuwd: hebben we genoeg stembureauleden daarvoor? Hoe loopt dat proces, worden er nog mensen gezocht of zijn we rond? En hebben degenen die zich opgegeven al bericht gekregen?