Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 15 april 2021

Bouwen aan een verbonden stad – Inbreng Marije Mostert

Op donderdag 15 april discussieert de raad over het visiestuk “Bouwen aan een verbonden stad”. Lees hier de inbreng van Marije Mostert tijdens dit debat. Tevens haar eerste inbreng als volwaardig raadslid.

Voorzitter, dank.

Den Haag is de mooiste stad van Nederland, maar helaas ook de meest gesegregeerde. In plaats van een glazen plafond is er vaak sprake van een glazen wand tussen buurten waar mensen niet doorheen komen of willen gaan. Van de week sprak ik een jongen uit Vrederust, die ik begeleid vanuit mijn werk als jongerencoach, het gesprek kwam op het Binnenhof, hij wist niet waar het was. Sommige bewoners van Benoordenhout hebben zo’n negatief beeld van de Stationsbuurt dat ze er liever niet naar toe gaan en er zijn bewoners van Transvaal die al jaren niet op het strand zijn geweest.

Tram 11
Onbekend maakt onbemind en daarom is het is noodzakelijk dat we elkaar leren kennen, want buiten onze eigen bubbel komen we elkaar sowieso tegen. Bijvoorbeeld in lijn 11 van Scheveningen naar het Rijswijkseplein of tijdens een onderzoek in het Haga-ziekenhuis of als leerkracht opgegroeid in Waldeck lesgevend op een basisschool in Laak.

Op het moment dat we vreemden van elkaar zijn, zullen we onze vooroordelen eerder bevestigd zien dan ontkracht. We zullen onbewust invullen wat de ander over ons denkt en dat versterkt het gevoel van samen in onze eigen bubbel, tegen de rest. Daarom is het belangrijk dat we luisteren naar mensen die een ander geluid laten horen, dan ons eigen geluid. Dat schuurt soms flink. En meningen en gevoelens staan soms recht tegenover elkaar.

Ontmoet anderen
Gelukkig zijn mensen van nature ook nieuwsgierig, velen reizen de hele aardbol over om nieuwe landen te leren kennen. In Den Haag kan je iedere dag op wereldreis en dat vind ik fantastisch. Om mensen te prikkelen ook hun horizon in Den Haag te verbreden is soms een zetje in de goede richting nodig. Er zijn al mooie verbindende voorbeelden in Den Haag, zoals Breaking The Walls die een steentje bijdragen aan ontmoetingen met anderen.

D66 vindt dat je met ontmoetingen niet vroeg kan beginnen. Het college heeft na een motie van onze fractie toegezegd initiatieven van scholen waarbij contacten en uitwisselingen tussen verschillende buurten centraal staan, ruimhartig te ondersteunen. Mijn fractie hoopt dat deze uitwisselingen steeds vaker zullen plaatsvinden, zodat mijn jongere uit Vrederust vol trots het Binnenhof bezoekt, inwoners uit het Benoordenhout de prachtige stationsbuurt leren kennen en de inwoners uit Transvaal ook weer in lijn 11 naar het strand stappen.

Eer raadslid in de stad van Vrede en Recht
Voorzitter tot slot, ik vind het een eer om vandaag weer geïnstalleerd te zijn als raadslid van onze mooie stad. Ik zie het als mijn taak en doel om zoveel mogelijk te verbinden. In de stad, maar ook zeker binnen onze raad waar we ook allen enorm van elkaar verschillen. Den Haag is de stad die ons bindt, want er is een iets dat wij allen zijn, is het inwoners van Den Haag, de stad van Vrede en Recht, mooie stad achter de duinen.