Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 16 april 2021

D66: experimenteer met eigen beheer in de daklozenopvang

Uit onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam en het Trimbos Instituut blijkt dat het maar moeizaam lukt om dakloze mensen regie te laten nemen over hun leven en hulpverlening.  Na een aantal succesvolle experimenten in Amsterdam, Utrecht en Nijmegen wil D66 ook in Den Haag experimenteren met een opvangconcept waarbij dak- en thuislozen de opvang in eigen beheer hebben.

De regie in eigen handen
“De reguliere opvang van daklozen is op korte termijn natuurlijk een grote hulp”, zegt Mostert. “Maar op de langere termijn merken we dat mensen langer dan wenselijk in de maatschappelijke opvang blijven. Hun vooruitgang stagneert, hun toekomst stokt en de regie op hun eigen leven verdwijnt. Dat hoeft niet zo te zijn”. Het raadslid kijkt voor oplossingen naar innovaties van buiten Den Haag en ziet eigen beheer als een belangrijke aanvulling op het reguliere aanbod voor dak- en thuislozen. Dit zorgt voor meer maatwerk en meer diversiteit in opvang in Den Haag. Tegelijkertijd sluit het uitgangspunt van zelfbeheer nauw aan bij het Wmo-beleid: focus op zelfredzaamheid en zelfstandig het leven weer op te pakken.

Biedt dakloze mensen een toekomst
Naast de reguliere opvang zijn er in Amsterdam, Utrecht en Nijmegen ook opvanglocaties die worden beheerd door (ex-)daklozen zelf. Het resultaat: meer vooruitgang en doorstroom. Door zelf verantwoordelijk te zijn voor de locatie doen de bewoners een beroep op hun persoonlijke kwaliteiten en dat versterkt hun gevoel van eigenwaarde en verantwoordelijkheid. “Echt niet alle mensen die dakloos zijn hebben psychiatrische klachten of verslavingsproblemen, zegt Mostert. “Veel van hen zijn door een opeenstapeling van zaken zoals het verliezen van hun baan of een scheiding op straat komen te staan. Het zijn mensen die hun -soms vergeten- talenten en vaardigheden graag inzetten en iets willen bereiken”. Mostert heeft daarom in een motie het stadsbestuur opgeroepen om hier ook in Den Haag mee te experimenteren. “Zo geven we dakloze Hagenaars hun toekomst terug”.