Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 13 juli 2021

D66 Den Haag waarschuwt voor grote structurele tekorten gemeentefinanciën

Woensdag bespreekt de Haagse gemeenteraad de financiën van het afgelopen jaar. D66 woordvoerder Daniel Scheper maakt zich daar grote zorgen over. “We hebben grote structurele tekorten en we krijgen te weinig steun vanuit het Rijk voor onze kerntaken. Als we als overheid goede dingen voor onze stad willen doen, dan moeten we een goede begroting hebben”.

Tijdens de afgelopen crisis hebben veel mensen moeten leunen op de overheid voor steun. “We kunnen trots zijn op hoe we de Hagenaars hebben geholpen met hun huishoudboekje”, zegt financieel woordvoerder Daniel Scheper. “Maar we moeten nu naar ons eigen huishoudboekje kijken en daar zien we grote problemen”. Die problemen worden door veel partijen over het hoofd gezien omdat ze vooral kijken naar de eenmalige som geld die nog over was. Scheper, die ook voorzitter is van de rekeningencommissie, waarschuwt zijn collega-raadsleden: “Let op! Dit is een opvallend incident dat afleidt van het structurele gevaar. We hebben grote structurele tekorten, de algemene reserves raken op en in dit tempo staan we snel in het rood!”.

Lobby voor voldoende geld voor kerntaken
“We houden dit niet vol zonder steun van het Rijk”, stelt Scheper. Het gemeentefonds, waaruit het Rijk de gemeenten betaald, is niet voldoende en nu is bekend geworden dat er nog minder geld heen gaat. “Op deze manier hebben we niet genoeg geld voor onze kerntaken. Daarom moeten we nu aan de formatietafel duidelijk maken dat dit niet zo verder kan! Hopelijk kan het college op de agenda krijgen. D66 heeft in het landelijke verkiezingsprogramma gelukkig wél voldoende geld begroot, maar bij de VVD bleef dat bedrag flink achter”. Scheper: “Als we als overheid goede dingen voor onze stad willen doen, dan moeten we een goede begroting hebben”.