Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 16 juli 2021

Gemeente onderzoekt verband lerarentekort en woningnood

De zorgen over het lerarentekort op Haagse scholen blijven groeien. Één van de veelgenoemde oorzaken is het gebrek aan betaalbare woningen voor leraren en het bouwen van extra woningen daarmee als oplossing. Dankzij raadslid en onderwijswoordvoerder Fonda Sahla komt er een onderzoek dat moet ophelderen hoe het lerarentekort kan worden opgelost met beter woonbeleid.

Wat voor woningen om lerarentekort op te lossen?
“Ik hoor vaak dat we een lerarentekort hebben omdat leraren geen goede woningen kunnen vinden”, zegt Sahla. “Maar de vraag is niet alleen of er een verband is, maar vooral wat we dan precies moeten doen. Ik wil weten wat voor soort woningen we waar moeten bouwen om onze kinderen weer goed onderwijs te geven”. Dankzij een motie van Sahla gaat de gemeente onderzoek doen naar of en hoe woonbeleid het lerarentekort kan helpen oplossen.

Zonder leraren geen goed onderwijs
“Het lerarentekort is ontzettend zorgelijk”, stelt Fonda Sahla. “We willen dat alle Haagse kinderen een gelijke kansen hebben op een goed leven. Dat kan niet als we te weinig leraren hebben om voor goed onderwijs te zorgen. Je hebt geen goed onderwijs zonder goede leraren”.