Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 16 september 2021

“Maak Den Haag groener, veiliger en leefbaarder” – Algemene Politieke Beschouwingen 2021

We moeten Den Haag groener, veiliger en leefbaarder maken. Dat zegt Dennis Groenewold tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen in de Haagse gemeenteraad. Lees hier de volledige spreektekst.

Welkom op het Binnenhof, voor mij als geboren en getogen inwoner van deze stad nog altijd een bijzondere plek. Dit is namelijk de plek waar Den Haag is ontstaan.

Voorzitter, tijdens de rondleidingen die ik namens ProDemos op het Binnenhof geef, zijn dit mijn openingswoorden. En ik wil u en de raad als het ware meenemen in zo’n rondleiding.

Voorzitter,

In de 12e eeuw liet de graaf van Holland hier op het Binnenhof een jachtslot bouwen. Zijn zoon, graaf Willem II, was Koning van het Heilige Roomse Rijk en hij liet dat jachtslot daarom uitbreiden tot een hof. En dat wordt gezien als het stichten van Den Haag.

En nu, eeuwen later, gaat dat Binnenhof dicht voor een grote renovatie. En hoewel dat jammer is, is het ook gewoon broodnodig. Want ook in de toekomst moeten we kunnen genieten van dit belangrijke stuk geschiedenis.

Wonen

Het Binnenhof en Den Haag zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dat zien we ook tijdens de renovatie. Want niet alleen het Binnenhof staat in de steigers, Den Haag zelf ook. Denk aan de Binckhorst, het CID en Zuidwest. Deze renovatie van de stad is, net als op het Binnenhof, keihard nodig om de uitdagingen van nu en van de toekomst het hoofd te bieden.

Denk bijvoorbeeld aan de woningnood, waar we naast meer te bouwen, moeten denken aan zaken als een zelfbewoningsplicht. Het uitgangspunt moet zijn: Een passende woning voor alle inwoners van Den Haag, maar wat D66 betreft met meer aandacht voor degene die het nu moeilijk hebben op de woningmarkt zoals de starters, studenten of mensen met een beperking.

Democratisering

Sinds de bouw van het Binnenhof is Den Haag altijd een bestuursplek geweest. En net zoals dat Binnenhof door de eeuwen heen is veranderd, zo is ook dat bestuur veranderd. Denk alleen al aan het feit dat vrouwen in Nederland pas in 1919 mochten stemmen.

De democratie is nooit af. Niet op het Binnenhof, en ook niet op het stadhuis. Daarom is D66 ook blij dat we hier al bezig zijn met nieuwe vormen van democratie, zoals een burgerforum. Er komt al een burgerforum over de energietransitie, en D66 kijkt uit naar de volgende. Ik wil hier meteen voorstellen die te houden over de invulling van de voorzieningen in het CID, iets waar D66 al eerder voor pleitte. Want waarom zouden we de bewoners niet laten meedenken over waar de scholen, de sportvelden en de parken moeten komen?

De inwoners van onze stad kunnen prima zelf hun wijk inrichten, zoals het initiatief van ‘Ons Regentesseplein’ uit ReVa ook laat zien. Zij hebben in juli een programma van wensen aangeboden om het Regentesseplein nog mooier te maken. Dat soort initiatieven moeten we omarmen. Maar er is meer nodig.

We willen dat alle inwoners in de stad zich door ons gehoord voelen. Daarom ben ik ook blij met de raadswerkgroep Democratie en Participatie.D66 kijkt uit naar hun inspiratienota die ze nu aan het schrijven zijn met daarin suggesties voor college en raad. Waarmee we bv. de opkomst in stadsdelen als Laak en Escamp bij de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar gelijk kunnen trekken met die in de rest van de stad. Of  waarmee we de drempel voor bewoners om mee te praten aan het begin van herinrichtingstrajecten verlagen.

Kiezen voor gelijke kansen

Voorzitter, normaal zou ik u nu in mijn rondleiding meenemen naar de Ridderzaal, maar deze is helaas gesloten in verband met de renovatie. Dat is natuurlijk jammer. Vooral omdat de geplande verbouwing van de Ridderzaal vanwege een beperkt budget is gesneuveld en er dus niets gaat veranderen.

Het zijn de pijnlijke keuzes die moeten worden gemaakt als het geld op raakt. Zorgwekkend, want ook hier op het stadhuis zien we de bodem van de schatkist. Ook wij zullen lastige keuzes moeten maken.

D66 wil niet dat die keuzes ten koste gaan van mensen die het nu al moeilijk hebben. Juist als je elke cent moet omdraaien, moet je slimme investeringen doen.

Daarom wil D66 bijvoorbeeld investeren in een rijke schooldag met onderwijs, opvang, sport en cultuur, juist op de scholen waar de uitdagingen groter zijn. En we moeten alles op alles zetten om het lerarentekort op te lossen, bijvoorbeeld met een pilot om de toelatingseisen voor PABO studenten los te laten. De huidige toelatingseisen houden veel MBO- en HAVO studenten tegen aan de opleiding te beginnen.

Veiligheid

Voorzitter, ik mag als gids nooit spreken over hoe het Binnenhof precies beveiligd wordt, maar we weten wel dat de renovatie ervoor zorgt dat dit belangrijke complex veiliger wordt. En dat is helaas ook steeds meer nodig.

Maar niet alleen politici hebben met straatintimidatie te maken. De helft van de Hagenaars heeft er in het afgelopen jaar last van gehad.Hoofdzakelijk jonge vrouwen en LHBTI’ers. Ik weet dat wij dat als hele raad onacceptabel vinden, maar de grote vraag is hoe je het stopt. Natuurlijk, harder straffen is het eerste wat bij iedereen opkomt, ook bij mij. Maar als je moet straffen is de misdaad al gepleegd.

Daarom heeft D66 een actieplan gepresenteerd om straatintimidatie bij de wortel aan te pakken. Focus niet alleen op straffen, of het weerbaarder maken van vrouwen, maar leer mensen aan dat straatintimidatie niet kan. Zo zorgen we ervoor dat jonge jongens geen daders worden.

Duurzaamheid en prettige leefomgeving

Ik kan u, tijdens onze rondleiding, nog wel de delen van het Binnenhofcomplex aan het Plein laten zien. De nieuwbouw uit 1992 bijvoorbeeld dat midden tussen twee oude ministeries is ingebouwd. Mijn voorgangster heeft in één van die prachtige oude gebouwen gewerkt. Zij vertelde mij dat de isolatie zo slecht was, dat ze daar in de winter in haar moonboots moest werken en in de zomer op haar slippers.

En net zoals op het Binnenhof valt er in de rest van Den Haag nog veel winst te halen op het gebied van duurzaamheid. We willen een klimaatneutrale stad zijn. We moeten een klimaatneutrale stad zijn. Want we voelen nu al de effecten van de klimaatverandering. En voor de stad achter de duinen zijn de gevaren te groot om niet in te grijpen.

Maar de maatregelen die we moeten nemen zijn niet alleen goed voor het klimaat. Ze dragen vooral ook bij om de inwoners van onze stad een comfortabelere leefomgeving te geven en we moeten het onderwerp meer vanuit dit oogpunt benaderen. Want iedereen wil een huis dat in de zomer lekker koel is en in de winter lekker warm, en niet zoals mijn eigen woning bloedheet in de zomer en waar de cv-ketel  vol moet stoken om het ’s winters warm te houden.

Maar denk ook aan de straten. D66 wil meer groen en meer grachten opengooien. Dat is natuurlijk goed voor het klimaat, maar ik weet ook dat de inwoners van onze stad er om staan te springen. Een mooie groene straat is fijn voor de bewoners, mooi voor bezoekers en goed voor ondernemers.

En voorzitter, dan neem ik u weer mee terug het Binnenhof op. We staan hier midden voor de Ridderzaal. Er zitten mensen op bankjes, er lopen toeristen rond en op een warme dag spelen kinderen met het water van de fontein. Maar vroeger was dit gewoon een parkeerplaats! Net zoals het Plein overigens.

Er zullen vast Hagenaars zijn geweest die boos waren dat ze hun auto niet voor de Ridderzaal konden parkeren. Maar als we eenmaal een plek aan de mensen hebben teruggegeven, droomt niemand er meer van om dat terug te draaien. Zelfs Groep de Mos heeft niet voorgesteld om de parkeerplekken voor de Ridderzaal terug te brengen, moet u nagaan! Dus voorzitter, laten we die ruimte weer aan mensen geven, laten we meer bomen planten, en laten we die grachten open maken. Voor de Hagenaars van nu en voor de inwoners en het klimaat van de toekomst.

Afsluiting

Over minimaal 5,5 jaar is het Binnenhof verbouwd en verhuizen de Eerste Kamer en de Tweede Kamer weer terug naar deze locatie. Zij komen dan in een gebouw dat groen, veilig en prettig is om in te verblijven. Een gebouw dat inspeelt op de behoeftes van de toekomst in plaats van gelimiteerd door de gebreken uit het verleden. En de vraag is of wij dan hetzelfde hebben gedaan met Den Haag. Is onze stad dan ook groener, veiliger en prettiger? Belangrijke vraagstukken die de komende tijd beantwoord zullen moeten worden.

Een belangrijk moment om te bepalen welke kant we opgaan, is de verkiezing voor de nieuwe gemeenteraad in maart volgend jaar. De bewoners van het Binnenhof hebben, hetzij na lang wikken en wegen, gekozen voor een volledige renovatie.

En over een paar maanden is het aan de bewoners van onze eigen stad. En ik hoop dat ook zij kiezen voor een groen, veilig en leefbaar Den Haag. Een stad die inspeelt op de behoeftes van de toekomst in plaats van gelimiteerd door de gebreken uit het verleden.

Dank u wel voorzitter.