Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 28 november 2021

Maidenspeech Anno Fekkes: “Meer maatregelen? Meer aandacht voor jongeren!”

“Hoe meer maatregelen er tegen corona komen, hoe meer aandacht we voor jongeren moeten hebben”. Dat zei raadslid Anno Fekkes tijdens zijn maidenspeech. In de raad sprak hij zich uit voor betere controle op de jeugdzorg en daarmee voor meer steun aan Haagse jongeren. Lees hier zijn volledige speech en kijk het hier terug.

Onderwijspartij
Voorzitter, ik ben ontzettend trots dat ik hier sta. Na zo’n dertig jaar in het onderwijs te hebben gewerkt, mag ik nu namens de onderwijspartij opkomen voor beter onderwijs en een beter Den Haag voor jongeren. Als hoofddocent aan de KABK heb ik ervaren dat aandacht en ruimte studenten in staat stelt het beste uit zichzelf te halen. Dat is soms best lastig, maar ik zie dat scholen echt hun best doen om hun studenten te helpen.

School als huiskamer
Ik zag dat ook bij het ROC Mondriaan Techniek. Die school had tijdens de lockdown een ruimte ingericht als ’huiskamer’, Daar konden leerlingen werken als ze dat niet thuis konden doen. Maar, belangrijker nog, waar ze hun verhaal kwijt konden. Het is een mooi voorbeeld van hoe we jongeren kunnen helpen tijdens een lockdown.

Meer aandacht voor jongeren
Ik houd dan ook mijn hart vast nu de besmettingen blijven oplopen. Want jongeren werden tijdens vorige lockdown keihard geraakt.
De helft van de studenten gaf zelfs aan psychische klachten te hebben. Hoe meer maatregelen er tegen corona komen, hoe meer aandacht we voor jongeren moeten hebben.

  1. Dus betrek jongeren bij cruciale momenten, bijvoorbeeld via de jongerenambassadeurs. Zo voelen jongeren zich niet genegeerd.
  2. Zet dus in op vrijwillige peer-to-peer ondersteuning, bijvoorbeeld via PEP. Zo kunnen jongeren beter andere jongeren helpen.
  3. En zorg natuurlijk voor meer zorg. Op school en daarbuiten.

Jeugdzorg is cruciaal
En dat brengt mij op de jeugdzorg. Want hoe belangrijk die jeugdzorg ook is voor onze jongeren, zo weinig grip lijken we erop te hebben als gemeente. Dat baart mij zorgen. Want juist op zo’n cruciaal onderwerp voor onze jonge bewoners, zouden we als gemeente echt het verschil moeten kunnen maken, ook als we er vanuit het rijk te weinig geld voor krijgen. Daarom dien ik de volgende motie in, met als dictum:

  • Het uitvoeringsplan inclusief begroting (waarin de concretisering van de regiovisie jaarlijks uitgewerkt wordt) jaarlijks met een oplegbrief/nota ter bespreking aan te bieden;

  • In de oplegbrief nader in te gaan op de wijze waarop zij lokaal invulling geeft aan het uitvoeringsplan in relatie tot het lokale jeugdbeleid, zodat de raad een oordeel kan geven over de keuzes m.b.t. de lokale invulling;

  • En indien deze procedure leidt tot gevraagde aanpassingen van het Uitvoeringsprogramma, deze wensen te bespreken in het BO van de H10.

Voorzitter, met deze motie kan de raad ervoor zorgen dat ze echt invloed kan uitvoeren op de jeugdzorg, en zo ook echt iets kan betekenen voor al die jonge Hagenaars die hulp nodig hebben. En als je, zoals ik, dertig jaar lang met jongeren gewerkt hebt, dan snap je hoe belangrijk dat is.

Dank u voorzitter.