Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 1 december 2021

Raadsmarkten en wijkraden – plannen voor democratischer Den Haag gepresenteerd

Invloed hebben op je eigen straat, wijk of stad zou vanzelfsprekend moeten zijn. Maar toch voelen de meeste Hagenaars zich niet gehoord door het stadhuis. Op initiatief van D66 en ChristenUnie/SGP komt een speciale werkgroep met raadsleden nu met een 30-tal aanbevelingen om de lokale democratie meer leven in te blazen. Van simpele tips tot grootse wijzigingen in hoe het stadsbestuur met inwoners omgaat.

Eerder belanghebbenden betrekken
Bij inspraakavonden zijn vaak dezelfde paar mensen te vinden, in sommige wijken is de opkomst tijdens verkiezingen de helft van dat in andere wijken en initiatieven vanuit burgers krijgen te vaak weinig gehoor op het stadhuis. Het zijn slechts een aantal problemen waar de Haagse lokale democratie tegen aanloopt. De werkgroep raad dan ook eerst aan om de communicatie tussen ambtenaren en burgers te verbeteren. Bewoners moeten eerder worden betrokken bij bijvoorbeeld bouwprojecten en nieuwe indelingen van straten. Bewoners die inspreken moeten ook duidelijke terugkoppeling krijgen wat er gebeurd is met hun inspraak.

Op locatie en online
De politiek moet meer naar de inwoners toe, bijvoorbeeld met een raadsmarkt waarbij raadsleden op een locatie in de wijk met bewoners een belangrijk thema bespreken. Ook geven drie op de vier Hagenaars aan online mee te willen praten. Voorzitter van de commissie, Marieke van Doorn (D66): “er is een groep die graag ’s avonds in het buurthuis gaat zitten om over de wijk te praten, maar voor de meeste mensen werkt dat gewoon niet. Als we meer bewoners willen betrekken moeten we ook veel meer digitaal gaan doen.”

Bewoners aan tafel
Bewonersorganisaties regelmatig uitnodigen, zoals tijdens het maken van de inspiratienota gebeurde, is een suggestie aan de raad. Omdat veel wordt gevraagd van de bewonersorganisaties is het belangrijk dat ze meer instrumenten krijgen, zoals het uitzetten van een peiling in hun buurt. Een van de meest opvallende voorstellen is om gekozen wijkraden in het leven te roepen zoals recent ook in Rotterdam is gebeurd. Deze raden bestaan uit gekozen bewoners die mee besluiten over de ontwikkelingen in hun wijk. Van Doorn: “We hebben al buurtverenigingen, maar een gekozen wijkraad heeft een echt democratisch mandaat om namens de wijk mee te praten”.

Concrete oplossingen voor problemen
De inspiratienota wordt donderdag aan de raad en het college overhandigd. Van Doorn is optimistisch over het vervolg: “de problemen zagen we al, maar nu hebben we ook de concrete oplossingen. Met deze plannen kunnen we er echt voor zorgen dat iedere Hagenaar meer te zeggen heeft over zijn of haar eigen straat, wijk en stad”.

U kunt het volledige document hier lezen.