Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 13 januari 2022

Opinie: Zuidwest heeft een booster nodig!

Ik heb me gestoord aan het interview met Pierre Heijnen in uw krant van donderdag 30 december jl. waarin hij beweert dat ouders uit mindere wijken hun kind het liefst sturen naar scholen in betere wijken en daarom een HAVO/VWO school niet als prioriteit ziet als onderdeel van de renovatie van Den Haag Zuidwest. Natuurlijk, we moeten haast maken met de broodnodige renovatie van dit deel van onze stad met 70.000 inwoners. En waar renovatie geen soelaas biedt, starten met nieuwbouw, volgens de beste Haagse tradities en het programma dat het Haags college heeft opgesteld.

Je gaat ergens wonen omdat er goede, betaalbare, bij je budget passende woningen te vinden zijn. Maar daarmee heb je nog geen leefbare wijk gerealiseerd. Minstens zo belangrijk zijn de voorzieningen waarvan je als bewoner gebruik maakt. Zorgen dat je kinderen in de eigen wijk naar school gaan, dat ze daarna veilig buiten spelen, dat ze vervolgens na de basisschool hun carrière kunnen voortzetten op een school van voortgezet onderwijs. Door hen plekken aan te bieden waar ze hun fantasie de vrije loop laten, muziek maken, sporten, dansen, kortom waar ze aan hun persoonlijke ontwikkeling kunnen werken, al dan niet begeleid door rolmodellen en betrokken professionals.

In Den Haag Zuidwest ontbreekt het echter aan een dergelijke HAVO/VWO school en veel van de andere, hier opgesomde voorzieningen. Daarom vinden wij het met andere partijen in de Haagse raad van zeer groot belang dat zo’n school er snel komt. Liefst een brede buurtschool, waardoor allerlei bijzondere voorzieningen hieraan gekoppeld kunnen worden: de school als booster voor allerlei andere broodnodige activiteiten. Wat D66 betreft een ‘Technasium’ waar leerlingen opgeleid worden in innovatieve, technische vakken waaraan nu en in de toekomst zeer veel behoefte is.

Gezien het debat van 23 december j.l. is de Haagse wethouder Balster het met ons eens. Maar nu de ‘trekker’ van de Zuidwest alliantie Onderwijs de oprichting van zo’n HAVO/VWO school niet urgent vindt, mogen de Zuidwesters zich echt zorgen gaan maken!

Laten we vooral niet wachten tot de wijk af is voordat we dergelijke initiatieven nemen. We moeten nu aan de slag, want het oprichten van zo’n school kost nu eenmaal veel tijd. Nu beginnen betekent dat die school op z’n vroegst over 6 jaar klaar is. Hoe langer we wachten, hoe groter de kans is dat de inwoners die méér willen voor zichzelf en hun kinderen de wijk uit trekken. We willen Zuidwest een goede toekomst geven en een goede toekomst begint op school.

Anno Fekkes
Raadslid D66 Den Haag