Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

AAV voorjaar 2020

Dinsdag, 10 maart 2020 in Den Haag

Op dinsdag 10 maart vindt de voorjaars AAV plaats van D66 Den Haag. De bijeenkomst start om 20:00 uur (inloop vanaf 19:30) in Buurtrestaurant O3, Zaanstraat 25.

Voorprogramma

Deze vergadering start net even anders dan gebruikelijk. Vanaf 19:00 uur gaat kamerlid Steven van Weyenberg in op het stelsel van toeslagen en belastingen. Tijdens zijn bijdrage zal hij op prikkelende wijze ingaan op het woud aan toeslagen en belastingen. Een complex geheel waarmee in de dagelijkse praktijk niet alleen mensen worden geholpen maar onbedoeld ook (financieel) in de problemen komen. Hoe kan dit anders en beter?

Ben je nog onbekend binnen de afdeling of wil je meer weten over hoe een AAV in z`n werk gaat? Stuur dan een e-mail via bestuur@D66denhaag.nl. Dan kunnen wij je vooraf wegwijs maken.

Agenda

Vanuit onze leden zijn er 5 moties ingediend. Tijdens de AAV geeft de tijdelijke adviescommissie Democratie van Nu een toelichting op het advies dat ze heeft uitgebracht.

Voor de vacature Secretaris Politiek heeft Marcel Bril zich gekandideerd. ‘De afgelopen maanden heb ik genoten van mijn rol als ad-interim secretaris politiek van het Haagse afdelingsbestuur. Van dichtbij heb ik het enthousiasme, de inzet en de goede ideeën van de Haagse afdeling mogen ervaren: bij werkgroepen, commissies, de fractie, de wethouders en bij de borrels. Het geeft energie om onderdeel te zijn van een club die de stad wil verbeteren.’

Vast onderdeel van de voorjaarsvergadering is het bespreken van de jaarrekening. Op het afgelopen congres is er een HR-wijziging aangenomen waarin afdelingen wordt gevraagd om een sluitende meerjarenbegroting aan te leveren.  Bij deze legt het bestuur deze begroting aan de AAV voor.

Het conceptverslag van de vorige vergadering lees je hier.

 1. Opening (afdelingsvoorzitter Jasper Veen)
 2. Verslag AAV 08-10-2019
 3. Presentatie kandidaten bestuursvacatures
 4. Actualiteit uit de fractie (waarnemend fractievoorzitter Dennis Groenewold over het coalitieakkoord en de begroting, Birgül Özmen over het Kunstenplan, Daniel Schepers over de Binckhorst)
 5. Actualiteit uit het college (wethouder Saskia Bruines)
 6. Ingekomen moties en amendementen
 7. Actualiteit uit het afdelingsbestuur (afdelingsvoorzitter Jasper Veen)
 8. Adviesrapport aan bestuur en fractie ‘Democratie van Nu’ (commissievoorzitter Anne Toeters)
 9. Actualiteit uit de Permanente Programma Commissie (commissievoorzitter Charlotte de Roon, ‘Krijgen we Den Haag CO2 neutraal in 2030?’)
 10. Jaarrekening 2020 plus meerjarenbegroting t/m 2022 (ter vaststelling) (Penningmeester Maartje van Putten)
 11. Uitslag verkiezing bestuursvacatures
 12. Afscheid Ange de Beer
 13. Rondvraag en sluiten vergadering

10 maart

20.00

Buurtrestaurant O3, Zaanstraat 25