Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Algemene Afdelingsvergadering

Zaterdag, 14 oktober 2017 in Den Haag.

Algemene Afdelingsvergadering D66 Den Haag op14 oktober 2017.

Agenda AAV – Zaterdag 14 oktober
12.00 – 17.30 uur
O3 Rivierenbuurt
Zaanstraat 25
2515TM Den Haag

11.00 uur Meet & Greet
Nieuwe leden zijn vanaf 11:00 uur van harte uitgenodigd voor de Meet & greet, de mogelijkheid om de afdeling beter te leren kennen. Vertegenwoordigers van de werkgroepen, het campagneteam, fractie en het bestuur zijn aanwezig om met elkaar in gesprek te gaan.

Vanaf 11.30 uur Inloop en registratie AAV
1. Opening AAV
Om 12:00 uur start de vergadering. Emily van de Vijver, afdelingsvoorzitter D66 Den Haag, opent de vergadering en stelt de agenda vast.

2. Commissies en vacatures
De telcommissie, financiële commissie en besluitvormingscommissie worden benoemd. Presentatie kandidaten voor het afdelingsbestuur en Afdelingsvertrouwenspersoon. Onderdeel van de stemming is tevens een wijziging in het HR met oog op de functie van vertrouwenspersoon.
Opening stembus.

3. Amendering concept-verkiezingsprogramma 2018-2022
Behandeling moties en amendementen in drie blokken.

4. Instellen Wethouders-adviescommissie

5. Concept-begroting 2018 

6. Campagne Gemeenteraadsverkiezingen 2018
Campagneleider Marieke van Doorn en bestuurslid communicatie en campagne Otto Thors geven een toelichting op de campagne GR2018.

7. Presentatie kandidatenlijst GR2018

8. Toespraak Robert van Asten, fractievoorzitter en lijsttrekker D66 Den Haag

9. Sluiting van de vergadering

 

17.30 uur Borrel en fundraising diner

 

Klik hier voor het Programmaboek AAV 14 oktober 2017

 

14 oktober

(11.30 uur inloop) 12.00 uur- 17.30 uur

O3 Rivierenbuurt
Zaanstraat 25
2515TM Den Haag