Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Informatieavond ‘Van nieuwkomer naar Nederlander’

10 oktober 2018 Den Haag

Integratiebeleid wordt steeds meer op lokaal niveau geregeld. Praat ook mee tijdens deze bijeenkomst over beleid voor nieuwkomers.

Integratiebeleid wordt steeds meer op lokaal niveau geregeld. Praat ook mee tijdens deze bijeenkomst over beleid voor nieuwkomers.

Integratie raakt de hele samenleving. Gemeenten moeten hier nu de regie over krijgen volgens minister Koolmees. Wat is ervoor nodig dat nieuwkomers lokaal een goede start kunnen maken met werk, taal en opleiding? Hoe investeer je zo in integratie dat alle inwoners er baat bij hebben?

Hierover gaan we in gesprek met de lokale en landelijke politiek, maar ook met nieuwkomers zelf. Sprekers zijn onder meer lokale sprekers zoals jonge statushouders, Europese nieuwkomers en Marthe Hesselmans, auteur van de publicatie ‘Van nieuwkomer naar Nederlander. Een sociaal-liberale visie op migratie, asiel en integratie’.

De avond zal uit 3 hoofdonderdelen bestaan:
– Toelichting van de Van Mierlo Stichting op de publicatie ‘Van Nieuwkomer naar Nederlander’.  
– Interview met twee personen van de Oost Europese gemeenschap en twee jonge statushouders, inclusief ruimte voor vragen uit de zaal
– Interview met Jan Paternotte (Tweede Kamerlid D66) en Marije Mostert (fractievertegenwoordiger D66 Den Haag), inclusief ruimte voor vragen uit de zaal.

Inloop is vanaf 19.30 uur. Aanmelden graag via wgsamenlevenD66@gmail.com.

Zie voor meer informatie over het project: vanmierlostichting.d66.nl/vannieuwkomernaarnederlander

10 oktober

inloop 19.30 uur, aanvang 20.00 uur

Paviljoensgracht 33
2512 BL Den Haag