Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Najaars AAV

Dinsdag, 13 november 2018 in cafe Rootz

Wil je in gesprek met de fractie en/of wethouders over de politieke koers van D66 in Den Haag? Of wil je meer weten over ontwikkelingen binnen de afdeling? Kom dan dinsdag 13 november naar de Algemene Afdelingsvergadering.

Agenda

  1. Opening en mededelingen
  2. Verslag voorjaars AAV 3 april 2018 Verslag AAV0304 (concept)
  3. Evaluatie gemeenteraadsverkiezingen 2018
  4. Raadsleden aan het woord: Hanneke van der Werf en Marieke van Doorn
  5. Begroting 2019 Begroting 2019 (concept AAV)
  6. Kascommissie
  7. Moties Motie Toegankelijkheid
  8. Wethouder Robert van Asten
  9. Sluiting

 

 

 

13 november

20.00 (19.30 inloop)

Cafe Rootz (bovenzaal), Grote Marktstraat 14