Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Stadscongres

Zaterdag 20 mei 2017 in Den Haag

Op zaterdag 20 mei vindt het 1e D66 Stadscongres plaats. Een congres vol interessante sprekers, boeiende workshops en nog veel meer!

Op zaterdag 20 mei vindt het eerste Stadscongres van D66 Den Haag plaats, met als thema: ‘Den Haag, stad in Transitie’. Er zijn verschillende sessies, waar u over het verkiezingsprogramma en over de toekomst van de stad kunt meedenken. Ook zijn er interessante sprekers, zoals Aus Greidanus, Joris Backer en Ingrid van Engelshoven. Bent u nieuw lid? Kom dan om 10:00 uur kennismaken tijdens de Meet & Greet!

Het voorlopige programma:

10:00 uur    Meet & Greet

11:00 uur    Start eerste plenaire gedeelte met o.a.: Joris Backer,  lid Eerste Kamer, voorzitter VPC

12:30 uur    Lunch (let op: bestellen bij aanmelding!)

13:15 uur    Eerste ronde break out sessies

14:30 uur   Tweede ronde break out sessies

15:30 uur.   Plenair programma met: Aus Greidanus, presentatie kandidaat-lijsttrekker Robert van Asten, afdelingsvoorzitter Emily van de Vijver

17:00 uur    Afsluitende borrel

 

Aanmelden kan middels dit formulier.

 

13:15 uur: Eerste rond break out sessies (4x)

Sessie 1 Schone lucht, aarde en water in Den Haag 
Deelsessie VPC over duurzaamheid met Gerben Jan Gerbrandy

De verkiezingsprogramma commissie werkt momenteel hard aan het programma voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018. Tijdens deze deelsessie willen we graag een aantal belangrijke onderwerpen op het gebied van lokale duurzaamheid aan u voorleggen. Europees parlementslid Gerben Jan Gerbrandy zal tijdens deze sessie aanwezig zijn en de discussie aftrappen met een korte visie van zijn kant.

Moderator: Josien Piek, lid VPC

Sessie 2 Zeggenschap over eigen zorg
Deelsessie VPC over zorg & welzijn met Saskia Bruines

De verkiezingsprogramma commissie werkt momenteel hard aan het programma voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018. Wethouder Saskia Bruines zal de discussie aftrappen met haar visie. Tijdens deze deelsessie willen we graag een aantal belangrijke onderwerpen op het gebied van zorg & welzijn aan u voorleggen

Moderator: Beau Blijlevens, voorzitter VPC

Sessie 3 Gemeenteraadsels: speel het spel!
Op het snijvlak van inhoud en campagne ontwikkelt de Van Mierlo Stichting samen met de Haagse afdeling een ‘serious game’ om meer mensen naar de stembus te krijgen. Aan de hand van enkele scenario’s (bijvoorbeeld over duurzaamheid, parkeerbeleid, veiligheid en vluchtelingen) gaan we in groepjes van vijf personen vanuit verschillende rollen naar oplossingen zoeken voor gemeentelijke problematiek. Het spel Gemeenteraadsels wordt als pilot uitgeprobeerd tijdens het stadscongres. Doe mee en laat naderhand aan ons weten wat u ervan vindt!

Moderator: Dennis Groenewold

Sessie 4 Participatie vrouwen in politiek.

Het stadscongres staat in het teken van ‘Den Haag – Stad in transitie’. Met de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 in het vizier gaan we met elkaar in gesprek over de kansen en uitdagingen voor onze stad in de komende jaren en decennia. Een van onze eigen uitdagingen is het vinden van goede kandidaten voor de kandidatenlijst, met gelijkmatige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen. In de honderd jaar sinds de invoering van het passief vrouwenkiesrecht is het aandeel van vrouwen in gemeenteraden niet hoger geweest dan de huidige 28 procent. Dit terwijl diversiteit goed is voor de kwaliteit van de democratie. Daarom draait een van de deelsessies op het Stadscongres om vrouwen in de gemeenteraad: wat weerhoudt vrouwen zich te kandideren en wat haalt ze juist over de streep? Met welke passie zitten vrouwen in de gemeenteraad en met welke kennis en ervaring dragen ze bij aan onze stad?

Moderatoren: Hanneke van der Werf, raadslid D66 Den Haag, Emily van de Vijver, voorzitter D66 Den Haag en Lilian Oskamp, beleidsmedewerker emancipatie gemeenteraadsfractie D66

Sessie 5 Werk aan de winkel in Den Haag

Deelsessie VPC over werk & ondernemerschap met Kim Schofaerts.

De verkiezingsprogramma commissie werkt momenteel hard aan het programma voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018. Tijdens deze deelsessie willen we graag een aantal belangrijke onderwerpen op het gebied van werk & ondernemerschap aan u voorleggen. Kim Schofaerts, voorzitter van MKB Den Haag, zal tijdens deze sessie aanwezig zijn en de discussie aftrappen met een korte visie van haar kant.

Moderator: Eva Anna Braas, lid VPC

14:30 uur:  Tweede ronde break out sessies (5x)

Sessie 1 Transitie naar Circulair Den Haag: Reuse, Reduce, Recycle als standard (werkgroep Duurzaamheid)
Dat duurzaamheid belangrijk is, dat weten we inmiddels. Maar, de transitie naar een duurzame stad achter de duinen… hoe gaan we dat doen? Schonere lucht, minder energiegebruik, beter met ons afval en water omgaan, minder consumeren en hergebruik van producten. Reduceren, hergebruiken en recyclen zijn kernwoorden voor een ‘circulair’ Den Haag. Denk mee actief mee met de werkgroep duurzaamheid over concrete maatregelen om dit te bereiken!

Moderator: Jacco Maan, lid werkgroep Duurzaamheid

Sessie 2 Toekomst zonder tweedeling

De afgelopen periode hebben we in de media volop kennis mogen nemen van spanningen en polarisatie in de Nederlandse samenleving. Ook binnen onze Haagse samenleving spelen thema’s als, polarisatie, racisme radicalisering en de rol van religie. Voor de toekomst van onze stad is het van groot belang dat we dit niet alleen onder ogen zien, maar er ook mee aan de slag gaan. In het kader daarvan zal een panel van experts zich over deze onderwerpen buigen en met het publiek hierover het gesprek aangaan. De sprekers zijn Izz Ad-Din Ruhulessin, Haags ondernemer, publicist en als gastcolumnist van de Volkskrant een actieve stem in het racismedebat. Maarten Zeegers, auteur van het boek  Ik was een van hen, waarvoor hij tijd lang onder orthodoxe moslims in Transvaal woonde en Willen Jansen, docent aan de Haagse Hogeschool en thans studentenpastor en programmacoordinator bij de NGO Initiatives of Change.

Moderator: Hanneke van der Werf, raadslid D66 Den Haag

Sessie 3 Gezond en snel door de stad

Deelsessie VPC: verkeer & vervoer met Tom de Bruin en Roel Lenoir o.l.v. Dennis Groenewold

De verkiezingsprogramma commissie werkt momenteel hard aan het programma voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018. Tijdens deze deelsessie willen we graag een aantal belangrijke onderwerpen op het gebied van verkeer & vervoer in Den Haag aan u voorleggen. Fietspromotor Roel Lenoir zijn tijdens deze sessie aanwezig zijn en zijn visie geven op het thema van deze sessie

Moderator: Dennis Groenewold, lid VPC

Sessie 4 Transitie in Jeugdzorg (werkgroep Zorg)

Haagse jeugsombudsman Bert van Alphen vertelt over wat de transitie van de jeugdzorg van de provincie naar de gemeente heeft opgelevert voor de jeugdzorg in Den Haag en welke uitdagingen hij nog ziet voor de komende tijd. Daarna krijgt Saskia Bruines, wethouder Jeugd de gelegenheid dit onderwerp toe te lichten vanuit de politiek. Daarna heeft de zaal gelegenheid om vragen te stellen.

Moderator: Elwin Lammers, voorzitter werkgroep Zorg

 

 

 

20 mei

10:00 uur

Haags Hiphop Centrum, Van der Kunstraat 12