Steun ons en help Nederland vooruit

Vertrouwenspersoon

Onze leden, volksvertegenwoordigers en bestuurders moeten zich welkom voelen. Ook en juist om in een veilige omgeving te praten over wat er (nog) niet goed gaat. Als D66-lid kun je altijd terecht bij een van onze vertrouwenspersonen. Met vragen, zorgen en klachten. Ook als je twijfelt of je ergens melding van moet doen. Je bent altijd welkom. Onze vertrouwenspersonen staan voor je klaar.

Onze Haagse vertrouwenspersoon is Ange de Beer. Zij is tevens coördinator van alle vertrouwenspersonen binnen D66 en indien gewenst kan zij je ook doorverwijzen naar een andere vertrouwenspersoon in het netwerk.

Rol van het bestuur
Leden van D66 die kennis hebben van vermoedelijke misstanden die de integriteit van D66-politici raakt, kunnen zich ook (vertrouwelijk) wenden tot de voorzitter van het bestuur (voorzitter@d66denhaag.nl).

Afhankelijk van het vraagstuk en in overleg zal de voorzitter het verder brengen. Dit kan in samenwerking met landelijk bestuur zijn of met het Haagse bestuur.

Afhankelijk van de beschikbare feiten en omstandigheden kan er een commissie door het landelijk bestuur worden opgericht om te adviseren over het overgaan tot verdere mogelijke vervolgstappen; zoals een waarschuwing, een berisping of opzegging van het lidmaatschap.

Laatst gewijzigd op 16 mei 2021