Steun ons en help Nederland vooruit

Werkgroepen

D66 Den Haag heeft verschillende werkgroepen waarin leden van de afdeling actief kunnen zijn. De werkgroepen vormen de lokale denktank voor de afdeling en ondersteunen de D66-fractie en het bestuur bij het formuleren van standpunten en ontwikkelen van gedachtengoed. Ook denken de werkgroepen mee met het (lokale) verkiezingsprogramma en dragen zij bij aan inhoudelijke bijeenkomsten.

Nieuwe leden voor de werkgroepen zijn altijd welkom!

Ben jij geïnteresseerd in één van de Haagse werkgroepen?

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij het bestuurslid Marcel Bril (marcelbril@d66denhaag.nl). Stuur in de e-mail bij voorkeur ook een korte motivatie en je (beknopte) CV mee.

Welke werkgroepen zijn er in Den Haag?
  • Mobiliteit
  • Onderwijs
  • Zorg, Jeugdzorg en Welzijn
  • Kunst, Cultuur en Media
  • Economie
  • Samenleven
  • Wonen en Leefomgeving
  • Duurzaamheid
  • Sport en Bewegen

Laatst gewijzigd op 8 september 2020