Steun ons en help Nederland vooruit

Ruimte

De werkgroep Ruimte richt zich op stedelijke ontwikkeling, bouwen, woonklimaat, “prachtwijken”, inrichting van de openbare ruimte en de invloed die je daar als inwoner van Den Haag op kunt hebben.

In de stad Den Haag speelt ontzettend veel rond deze thema’s. De ambities van het college van B&W zijn groot, want Den Haag groeit tot 2040 naar verwachting met 60.000 inwoners. Hoe kan de stad verdichten met behoud of zelfs verbetering van de huidige kwaliteiten?

De werkgroep Ruimte komt eens in de 4-5 weken bij elkaar.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via bestuur@d66denhaag.nl. Stuur in de e-mail bij voorkeur ook een korte motivatie en je (beknopte) CV mee. Via dit mailadres kun je ook terecht voor meer vragen en/of informatie.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018