Steun ons en help Nederland vooruit

Samenleven

De werkgroep Samenleven bestaat uit een groep enthousiaste Haagse D66 leden met verschillende achtergronden en richt zich op vraagstukken die te maken hebben met burgerschap, integratie en participatie op een wijze die past binnen de D66-richtingwijzers.

De werkgroep adviseert de raadsleden van D66 Den Haag (gevraagd en ongevraagd) over alle aspecten die hiermee samenhangen. Daarnaast is de werkgroep actief met het verzamelen van informatie aangaande dit onderwerp in de Haagse samenleving, en organiseert zij debatten en werkbezoeken over onderwerpen die relevant zijn. Uit deze bezoeken halen we nieuwe inzichten over het thema ‘samenleven’. Deze inzichten gebruiken we om in de aanloop naar de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen een vernieuwde politieke visie op samenleven te vormen.

De werkgroep Samenleven komt één keer per maand in de avond bijeen.

Als samenleven een onderwerp is waar je affiniteit mee hebt en je wilt je hier actief voor inzetten, meld je dan aan voor deze werkgroep.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via bestuur@d66denhaag.nl Stuur in de e-mail bij voorkeur ook een korte motivatie en je (beknopte) CV mee. Hier kun je ook terecht als je vragen hebt of meer wilt weten.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018