Steun ons en help Nederland vooruit

Zorg en Welzijn

Een goede gezondheid geeft mensen optimale kansen om zich te ontplooien en om actief deel te nemen aan de maatschappij. Daarom wil D66 dat Den Haag een gezonde stad is, waar inwoners kiezen voor een gezonde leefwijze in een gezonde omgeving. Degenen die niet geheel zelfstandig kunnen deelnemen aan de maatschappij, krijgen gerichte zorg en ondersteuning, zoveel mogelijk in de eigen buurt.

De werkgroep Zorg en Welzijn maakt zich hier sterk voor. Hiervoor ondersteunen we de fractie in de gemeenteraad. Maar organiseren we ook discussiebijeenkomsten, D-Cafés en werkbezoeken. Tenslotte werken we aan input voor het verkiezingsprogramma en aan het opstellen van discussienota’s.

De werkgroep Zorg en Welzijn komt elke 5-6 weken bij elkaar.

Wil jij meehelpen om onze visie op zorg aan te scherpen en heb je affiniteit met en/of ervaring met zorg en welzijn, meld je dan aan voor deze werkgroep.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via bestuur@d66denhaag.nl. Stuur in de e-mail bij voorkeur ook een korte motivatie en je (beknopte) CV mee. Hier kun je ook terecht als je vragen hebt of meer wilt weten.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018