Steun ons en help Nederland vooruit

Informatie over de gemeenteraadsverkiezingen 2022

Op 16 maart 2022 vinden de volgende gemeenteraadsverkiezingen plaats. D66 gaat in Den Haag uiteraard weer voor een mooie uitslag! In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen moet D66 Den Haag diverse voorbereidingen treffen. Denk hierbij aan het schrijven van een concept-verkiezingsprogramma, een lijsttrekker kiezen, een kandidatenlijst samenstellen en natuurlijk een campagne opzetten.

Op deze pagina is alle informatie te vinden over de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Deze informatie zal continue van updates voorzien worden. Heb je nu vragen? Wil jij bijvoorbeeld raadslid worden? Of wil je meedenken over ons verkiezingsprogramma? Stuur dan vooral een bericht naar het bestuur voor meer informatie of al je vragen.

Er zijn diverse instellingsbesluiten vastgesteld voor de Afdelingsverkiezingscommissie (AVC), Lijstadviescommissie (LAC), Wethoudersadviescommissie (WAC) en tot slot de Verkiezingsevaluatiecommissie (VEC).

Hieronder is informatie te vinden over diverse processen, termijnen en profielen.


Verkiezingsprogrammacommissie (VPC)

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen schrijven we een concept-verkiezingsprogramma. Het afdelingsbestuur is verantwoordelijk voor het verkiezingsprogramma, maar de verkiezingsprogrammacommissie (VPC) schrijft het concept-programma. Dit doen we uiteraard samen met onze leden en met de inwoners van de gemeente Den Haag. De duovoorzitters van de verkiezingsprogrammacommissie zijn Caroline Verduin en Guido Rijnja. De overige leden van deze commissie zijn Charlotte de Roon (voorzitter PPC), Fonda Sahla (vertegenwoordiger fractie) Léon Linders en Winston van Niel.

De VPC haalt informatie op, selecteert en schrijft. De publicatie en presentatie van het concept-verkiezingsprogramma is in september 2021. Hierna kunnen leden amendementen indienen en zal het tijdens een Algemene Afdelingsvergadering voorgelegd worden ter besluitvorming.

Vragen over de VPC? Neem contact op met secretaris politiek Marcel Bril. Wil je jouw inbreng, position paper of aandachtspunten met de VPC delen? Stuur dan een bericht naar vpc@d66denhaag.nl.


Lijsttrekker en overige kandidaat-raadsleden

In 2021 kunnen leden zich kandideren als lijsttrekker of als kandidaat-raadslid.

De lijsttrekker kan zich kandideren van 1 april tot en met 3 mei 2021, 14:00 uur. De lijsttrekker heeft daarvoor tenminste 50 steunbetuigingen nodig van de leden. De e-voting zal vervolgens plaatsvinden van 10 juni tot en met 21 juni 2021.

De overige kandidaten kunnen zich via mijnd66.nl kandidaat stellen van 1 juli tot en met 30 augustus 2021 (14:00 uur). De e-voting vindt plaats van 30 september tot en met 11 oktober 2021.

Bekijk hier het door de leden vastgestelde profiel voor lijsttrekker en overige kandidaten.

Er zal in de eerste helft van 2021 een bootcamp plaatsvinden voor geïnteresseerden in het raadslidmaatschap. Heb je vragen over de bootcamp of heb je zelf ambities om raadslid te worden die je met ons wil bespreken? Neem dan contact op met bestuurslid talentontwikkeling Dion Kerkhoven. We moedigen iedereen aan om vrijblijvend met ons in gesprek te gaan over mogelijke ambities.


Afdelingsverkiezingscommissie (AVC)

De afdelingsverkiezingscommissie (AVC) waarborgt een onpartijdige voortgang van de kandidaatstellingsprocedure. De AVC is belast met de volgende taken:

  • Het informeren van de leden over de wijze waarop de kandidaatstellingsprocedure verloopt, alsmede het beschikbaar stellen van het kandidaatstellingsformulier;
  • De controle en verificatie van de informatie van de kandidaten en de informatieverstrekking over de kandidaten aan de leden;
  • Het organiseren en vaststellen van de stemmingen en het bekendmaken van de uitslag ervan;
  • De indiening van de definitieve kandidatenlijsten voor de verkiezingen bij het betreffende hoofdstembureau op de Dag der Kandidaatstelling, zoals door de Kieswet is voorgeschreven.

Samenstelling
De commissie bestaat uit drie personen, te weten:

1. Sahidah Somer (voorzitter)
2. Bettie Groen (adviseur)
3. Enno Koops (secretaris)


Verkiezingsevaluatiecommissie (VEC)

De verkiezingsevaluatiecommissie (VEC) evalueert het proces van deelname aan de verkiezingen.

De leden van de VEC worden nog bekend gemaakt.


Andere vragen?

Heb je vragen over de gemeenteraadsverkiezingen van 2022? Schroom dan niet om contact op te nemen met ons via bestuur@d66denhaag.nl. We helpen graag en denken graag met je mee.

Laatst gewijzigd op 21 juli 2021