Steun ons en help Nederland vooruit

Conceptverkiezingsprogramma D66

Het Conceptverkiezingsprogramma in PDF is hier te vinden. Voor de versie met regelnummers, klik hier.

Ieder stemgerechtigd lid van D66 Den Haag heeft de mogelijkheid om amendementen (tekstuele wijzigingen) in te dienen op het conceptverkiezingsprogramma die behandeld zullen worden tijdens de Algemene Afdelingsvergadering (AAV) op zaterdag 30 oktober 2021. Goede amendementen dragen bij aan een heldere besluitvorming en aanscherping van het verkiezingsprogramma.

Hieronder is nadere informatie te vinden over het indienen van amendementen op de AAV van 30 oktober. Heb je inhoudelijke vragen over het concept verkiezingsprogramma? Mail dan naar de verkiezingsprogrammacommissie.  Heb je vragen over het proces mail dan secretaris politiek Marcel Bril.

Een amendement indienen

Als lid van D66 Den Haag is het mogelijk om het conceptverkiezingsprogramma te veranderen. Dat kan door een amendement in te dienen. Via een amendement kan je tekst in het verkiezingsprogramma toevoegen, wijzigen en/of verwijderen.

Het indienen van een amendement kan via mijnd66.nl. Wanneer je inlogt bij mijnd66.nl staan in het menu bovenaan enkele opties. Klik op de optie stemmingen. Via het menu waarin je terecht komt kan je een amendement indienen. Het is tot 6 oktober 23:59 uur mogelijk om een amendement in te dienen. Denk ook aan de benodigde ondersteuning van minstens 5 leden van D66 Den Haag.

LET OP: controleer op tijd dat je toegang hebt tot mijnd66.nl, met de juiste inloggegevens. Hier staat wat je moet doen als je niet kunt inloggen.

Lukt het niet om een amendement in te dienen mail dan met de bestuur@d66denhaag.nl.

Tijdspad

Het tijdpad voor het vaststellen van het verkiezingsprogramma ziet er als volgt uit.

– 6 oktober 2021 om 23:59 uur:  Deadline indienen amendementen op het conceptverkiezingsprogramma

– 20 oktober 2021:  Publicatie van de amendementen met het bestuursadvies

– 30 oktober 2021:  Afdelingsvergadering voor het behandelen van de amendementen en ter vaststelling van het definitieve verkiezingsprogramma

 

Deadlines en procedures

  • Het indienen van amendementen kan via het formulier in MijnD66.
  • Een amendement dient te worden ondersteund door vijf stemgerechtigde leden van D66 Den Haag. 
  • De tekst van het verkiezingsprogramma die voorzien is van regelnummers kan worden geamendeerd. Amendementen over andere delen van het verkiezingsprogramma, zoals de inleiding of afbeeldingen, worden niet in behandeling genomen.
  • Let op! Het concept houdt zo veel mogelijk rekening met een realistisch uitgavenpatroon voor Den Haag. Bij amendementen die geld kosten is het daarom van belang om toe te lichten hoe dat wijzigingsvoorstel financieel gedekt wordt. Dat kan bijvoorbeeld door nog een amendement in te dienen waarin wordt voorgesteld om een andere uitgave of investering uit het concept te schrappen. Of door een voorstel te doen hoe de gemeente de financiering uit een nieuwe bron kan halen.
  • Tot de deadline op 6 oktober om 23:59 is het mogelijk om amendementen in te dienen op het conceptverkiezingsprogramma.
  • Het bestuur voorziet alle amendementen van een advies. Het bestuur kan het voorstel “overnemen” of “ontraden” – zonder een van deze twee adviezen staat het bestuur neutraal tegenover het voorstel. Tussen 6 en 19 oktober 2021 kan het bestuur contact zoeken met de indiener over het advies. Naar aanleiding hiervan kan de indiener nog in de gelegenheid worden gesteld het amendement te wijzigen.
  • Woensdag 20 oktober 2021 worden de ingediende amendementen samen met het bestuursadvies gepubliceerd.
  • Zaterdag 30 oktober 2021 worden tijdens de Algemene Afdelingsvergadering (AAV) alle amendementen behandeld. De indiener begint hierbij met het amendement toe te lichten, daarna wordt het advies (overnemen, neutraal of ontraden) van het bestuur toegelicht en krijgen leden de kans om te reageren. Aan het einde krijgt de indiener als laatste de gelegenheid om te reageren op de ingebrachte argumenten. Alle sprekers krijgen telkens 30 seconden spreektijd, afhankelijk van het aantal amendementen kan dit staande de vergadering gewijzigd worden.
  • Een amendement is aangenomen bij een absolute meerderheid (meer dan 50%) van de stemmen. Alleen stemgerechtigde leden van D66 Den Haag kunnen stemmen over amendementen.
  • Aan het eind van de vergadering zal het programma als geheel in stemming worden gebracht. Na aanname zal het bestuur met de Verkiezingsprogrammacommissie (VPC) en het schrijfteam nog een laatste redactieslag maken waar nodig. Hierbij mogen geen inhoudelijke wijzigingen worden aangebracht.

Laatst gewijzigd op 20 oktober 2021