Steun ons en help Nederland vooruit

Birgül Özmen is werkzaam als beleidsmedewerker op het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Birgül woont in het Bezuidenhout en heeft de komende raadsperiode het stadsdeel Escamp als aandachtsgebied.

Birgül heeft de onder andere werkgelegenheid, sociale zaken en cultuur in haar portefeuilles. Een grote uitdaging in haar portefeuille is dat het ondersteunen en begeleiden van mensen met een arbeidshandicap vanaf 2015 een verantwoordelijkheid wordt van de gemeente. Birgül zet zich ervoor in om deze mensen zoveel mogelijk te laten deelnemen en aan de slag te helpen bij reguliere werkgevers.

Ik krijg er energie van om mensen in staat te stellen voor zichzelf op te komen. Zodat ze zelf mee kunnen praten over wat er in hun leven, hun stad, hun wijk en hun straat gebeurt. D66 stelt de vele Haagse individuen met verschillende achtergronden, kwaliteiten, kansen en problemen centraal Daarbij horen gelijke kansen voor iedereen, en het besef dat niet iedereen dezelfde uitgangspositie heeft. Daarbij hoort ook respect en ruimte voor mensen om anders te zijn!

Portefeuilles: Sociale zaken & werkgelegenheid, cultuur & media, studentenstad, sport, evenementen, city marketing en toerisme
Stadsdeel: Escamp

Meer van Birgül Özmen