Steun ons en help Nederland vooruit

Daniël Scheper is Strategisch HR-adviseur bij Xtra Welzijn en is na zijn Studie Arbeids- en Organisatiepsychologie in verschillende rollen variërend van Ondernemersadviseur tot aan vakbondsbestuurder actief geweest in het HR-domein. De laatste jaren voornamelijk in het sociale domein van Zorg en Welzijn. Daniel is geboren en getogen in Loosduinen en is onze vertegenwoordiger voor dit stadsdeel. Hij woont met zijn gezin in Rustenburg-Oostbroek. Deze raadsperiode heeft Daniël ruimtelijke ordening, economie en financiën in zijn portefeuille.

Den Haag groeit met als gevolg dat we meer woonruimte en meer plekken voor ondernemers moeten realiseren in de beperkte ruimte die Den Haag nog heeft. De mensen die hier willen wonen, werken en ondernemen moeten de ruimte krijgen en daar moeten we slimme oplossingen voor verzinnen. Daarbij geven we met aanstaande de komst van de omgevingswet meer invloed weg aan belanghebbende in de stad om deze naar eigen inzicht in te richten.

Hoe we dit doen met oog voor de verschillende belangen en binnen welke kaders we samen deze mooie stad verder ontwikkelen, dat is de uitdaging voor nu. Denk daarbij aan slimme mobiliteitsoplossingen als vast onderdeel van bestemmingsplannen. Denk aan het generen van voldoende ruimte voor ZZP’ers, startups en scale ups op bedrijventerreinen zoals bijvoorbeeld op de Binckhorst. Maar denk ook aan de zittende ondernemers en die ondernemers die zich inzetten voor het behalen van onze klimaatdoelstellingen en voor de werkgelegenheid. Daarbij hoort een betrouwbare gemeente, die afspraken nakomt en een gezond huishoudboekje heeft.

Ik zal streven naar maximale ruimte voor duurzaam ondernemen, in een duurzaam gebouwde stad, met gezonde gemeentefinanciën.

Portefeuilles: Stadsontwikkeling, Financiën, Economie, Omgevingswet/Binckhorst, Dienstverlening
Stadsdeel: Loosduinen

Meer van Daniël Scheper