Steun ons en help Nederland vooruit

In Den Haag moet je de ruimte hebben. Ruimte om te wonen, om te ondernemen en om jezelf te ontwikkelen. Hoe we die ruimte geven in onze snel groeiende en volgebouwde stad is misschien wel de grootste uitdaging waar onze stad voor staat.

We bouwen elke dag aan het Den Haag van de toekomst. Dat zien we op de Binckhorst, in het Central Innovation District tussen de drie grote stations en in Vroondaal. De nieuwe omgevingswet geeft ons nieuwe manieren om samen met de inwoners onze stad in te richten en zo duizenden extra woningen te realiseren. Maar hoewel de omgevingswet ons meer kansen geeft, moeten we er wel slim mee omgaan. Zo mogen we in onze vraag naar woningen niet vergeten dat mensen ook ergens moeten werken, naar school moeten en ergens moeten kunnen ontspannen. We moeten duurzaam bouwen en altijd omwonenden meenemen in de plannen. We mogen niet vergeten dat een leefbare stad alleen leefbaar is met een gezonde economie, met ruimte voor ondernemers, en met een goed functionerende gemeente. Dat is het Den Haag waar ik me voor inzet.

Over Daniel
Daniël heeft als raadslid zijn tanden in de omgevingswet gezet. Hij heeft zich ingezet voor meer voorzieningen als scholen, parken en winkels in de Binckhorst en Vroondaal. Daarnaast focust hij zich op de lokale economie en in het bijzonder de horeca. Naast het raadslidmaatschap is Daniel senior adviseur bedrijfsvoering bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Na zijn studie arbeids- en organisatiepsychologie in verschillende rollen variërend van ondernemersadviseur tot aan vakbondsbestuurder actief geweest in het HR-domein. Daniel is geboren en getogen in Loosduinen en is onze vertegenwoordiger voor dit stadsdeel. Hij woont met zijn gezin in Rustenburg-Oostbroek en verhuist binnenkort naar Vroondaal.

Portefeuilles: Stadsontwikkeling, financiën, economie, omgevingswet/Binckhorst, ICT en privacy
Stadsdeel: Loosduinen

Meer van Daniël Scheper