Steun ons en help Nederland vooruit

Hanneke van der Werf is fractievoorzitter van de Haagse D66-fractie. Ze zit sinds 2014 in de gemeenteraad en is woordvoerder Veiligheid, Integratie en Emancipatie. Hanneke is geboren in Hengelo (Overijssel) en woont samen met haar partner en dochter in de binnenstad van Den Haag.

Onder het motto “geen vrijheid zonder veiligheid” komt ze op voor een vrij en veilig Den Haag. Om van Den Haag een veilige stad te maken, streeft Hanneke naar een goede samenwerking tussen stadsbewoners, politie en gemeente. Een goed voorbeeld hiervan is haar aanpak van criminele ondermijning die op dit moment wordt gebruikt om in de Weimarstraat de vermenging tussen de boven- en onderwereld tegen te gaan. In 2018 is haar initiatiefvoorstel voor een modern ouderschapsverlof aangenomen in de gemeenteraad, waarmee Den Haag voorop liep in Nederland.

“Iedereen moet zich vrij kunnen voelen in de stad van Vrede en Recht. Ik zet me in voor een veilige stad, toegankelijke democratie en vrouwenrechten.”

Portefeuilles: Veiligheid, Emancipatie, Integratie

Een hoge resolutie foto van Hanneke voor persdoeleinden kunt u hier downloaden.

Meer van Hanneke van der Werf