Steun ons en help Nederland vooruit

Den Haag is een diverse stad vol mensen met verschillende kwaliteiten die allemaal hun leven op hun eigen manier willen leiden. Daarom moeten we Hagenaars vrij laten, maar nooit laten vallen.

Ik heb me altijd betrokken gevoeld bij mensen en zie gauw waar de kracht en kwaliteit bij iemand zit. Daarom past mijn baan als maatwerkcoach voor jongeren ook goed bij me. Ik vind gaaf om te zien hoe jongeren door hen te stimuleren en vertrouwen te geven, opbloeien, groeien en onafhankelijker worden. Soms krijg ik jaren later krijg nog berichtjes van jongeren die me bedanken. Het is zo tof te zien hoe ver ze dan gekomen zijn. Het is mede de inspiratie voor mijn werk als raadslid.

Want veel mensen in Den Haag voelen zich niet altijd gezien of hebben het gevoel dat ze er niet toe doen. Ze hebben weinig zelfvertrouwen of hoop op een mooie toekomst. Ik vind dat de lokale overheid een belangrijke rol heeft in de emancipatie en empowerment van deze mensen. Als deze mensen vertrouwen op hun eigen kracht dan gaat er vaak een wereld voor hen open. Mensen groeien en blijken in staat veel meer te kunnen dan ze dachten. We laten die mensen niet vallen, maar bieden een steuntje in de rug en faciliteren hen om zich te ontwikkelen, zodat ze het beste uit zichzelf kunnen halen, want dat is het doel: ervoor zorgen dat al die Hagenaars uiteindelijk de kans hebben om het leven te leiden zoals ze zelf willen.

Over Marije
Marije is sinds 2018 fractievertegenwoordiger en sinds april 2021 raadslid. In die tijd heeft ze zich hardgemaakt voor een veilige en leefbare Weimarstraat, voor steun voor sekswerkers tijdens corona en voor een gezonde stad met meer watertappunten. Naast haar werk in de raad is ze maatwerkcoach voor jongeren met multiproblematiek. Marije is geboren en opgegroeid in het Regentessekwartier. Na wat omzwervingen is ze teruggekeerd in deze buurt. Ze woont samen met haar man en zoon.

Portefeuilles: Zorg en welzijn, LHBTI+, integratie, emancipatie, prostitutie, dak-en thuislozen, statushouders, internationaal (expats, instellingen en internationale economie)
Stadsdeel: Segbroek

Meer van Marije Mostert