Steun ons en help Nederland vooruit

Afval

D66 wil af van kapotte vuilniszakken en zwerfafval op straat. D66 wil dit aanpakken door het aantal ondergrondse restafval containers (ORAC) verder uit te breiden, met name in de wijken langs de kust waar veel overlast van meeuwen is. De gemeente is begonnen met het aanleggen van 1500 extra ORAC’s en D66 wil dat dit in de komende periode nog wordt verdubbeld naar 3000.

Afval is ook een grondstof. Daarom dient de gemeente ervoor te zorgen dat er voldoende containers voor glas, papier, textiel en kunststof op loopafstand van iedere woning zijn. Hier kan het afval gescheiden worden aangeboden, en de containers zijn nooit vol: de gemeente leegt de containers voor ze vol zijn, ook in het weekend. Voorlichting, campagnes en terugkoppeling over behaalde resultaten maken de bewoners afvalbewust. Meer afval scheiden zorgt voor hergebruik van schaarse grondstoffen. Het betekent ook nog eens meer inkomsten en minder kosten voor het verbranden van afval en daarmee een lagere afvalstoffenheffing

Laatst gewijzigd op 22 november 2018