Steun ons en help Nederland vooruit

Armoedebeleid

Het armoedebeleid is er voor mensen die echt niet kunnen werken of onvrijwillig werkloos zijn. Het heeft als belangrijkste doel om mensen blijvend te laten participeren in de stad. Daarbij dient er speciale aandacht te zijn voor kinderen, ouderen met een laag inkomen en chronisch zieken. Belemmeringen die meedoen in de weg staan, worden in een zo vroeg mogelijk stadium in beeld gebracht en integraal aangepakt. Dit geldt ook voor problemen met schulden. Inzet bij schuldhulpverlening is het voorkomen, het hanteerbaar maken en, waar mogelijk, oplossen van schulden.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018