Steun ons en help Nederland vooruit

Bibliotheken

De afgelopen jaren is een hervorming doorgevoerd bij de bibliotheken. Daarbij heeft de gemeente zaken teruggebracht waar ze thuishoren. Zo wordt huiswerkbegeleiding steeds meer op brede buurtscholen gegeven in plaats van in bibliotheken. Met de Centrale Bibliotheek en een wijk bibliotheek in elk stadsdeel, heeft iedereen een volwaardige bibliotheek in de buurt. Bovendien hebben we de nieuwe buurtbibliotheken ingericht om het ook voor minder mobielen makkelijk te maken om in de buurt boeken te lenen. D66 wil de komende jaren budget vrijmaken om het aantal buurtbibliotheken verder uit te breiden in ondermeer brede buurtscholen. Daarnaast worden structureel middelen geïnvesteerd in het programma ‘boek1boek’, zodat scholen kunnen beschikken over hun eigen online bibliotheek.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018