Steun ons en help Nederland vooruit

Brede buurtschool

D66 wil het aantal brede buurtscholen in Den Haag verder vergroten. In de brede buurtschool komen ouders, leraren en maatschappelijke organisaties samen. Naast onderwijs worden daar diverse naschoolse activiteiten georganiseerd zoals huiswerkbegeleiding, sport, cultuur, cursussen en kinderopvang. Dit is van groot belang voor de ontwikkeling van kinderen én voor de betrokkenheid van ouders.

De brede buurtschool heeft een spilfunctie in de wijk en zorgt ervoor dat het schoolgebouw optimaal wordt gebruikt. De brede buurtschool biedt voor een rijker aanbod voor alle kinderen, bestrijdt taalachterstanden – ook bij volwassenen – en zorgt voor gelijke kansen. D66 wil met brede buurtscholen de samenwerking tussen kinderopvang, peuterspeelzalen en de school verder intensiveren zodat een doorlopende leerlijn en integrale dagvoorziening ontstaat voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018