Steun ons en help Nederland vooruit

Diversiteit en emancipatie

Den Haag is de Internationale Stad van Vrede en Recht. Daarbij past een open houding naar de samenleving in Den Haag. We zijn trots op de diversiteit die te vinden is in onze stad. D66 stelt in de discussie rond integratie en inburgering de vele Haagse individuen met verschillende achtergronden, kwaliteiten, kansen en problemen centraal. Daarbij horen gelijke kansen voor iedereen, en het besef dat niet iedereen dezelfde uitgangspositie heeft. Daarbij hoort ook respect en ruimte voor mensen om anders te zijn. Beheersing van de Nederlandse taal is de basisvoorwaarde voor iedereen die zich langdurig in Den Haag wil vestigen om zelf te voorzien in een inkomen en deelname aan onze Haagse gemeenschap. De gemeente ondersteunt. Niet vrijblijvend, maar wel op constructieve wijze en met hulp op maat waar nodig:

  • Beheersing van het Nederlands is een vereiste voor economische en maatschappelijke participatie. Via de brede buurtschool pakken we taalachterstanden aan.
  • Gelijke kansen voor iedereen betekent ook dat iedereen gelijkwaardig wordt behandeld door de gemeente.
  • Voorlichting over seksuele diversiteit en geaardheid is onderdeel van het veiligheidsbeleid van alle Haagse scholen.
  • Initiatieven die bijdragen aan de acceptatie van seksuele diversiteit, worden waar mogelijk ondersteund door de gemeente.

Voor informatie over LHBT emancipatie, klikĀ hier.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018