Steun ons en help Nederland vooruit

Fietsen

D66 wil van Den Haag een echte fietsstad maken. In 2020 dient een derde van alle verplaatsingen in Den Haag met de fiets te worden afgelegd. Jaarlijks blijft door het niet investeren in kwaliteit van de fietsvoorzieningen op het Meerjarenplan Fietsgebruik geld op de plank liggen. Dat is zonde en niet nodig: D66 heeft vele ideeën om fietsen in Den Haag veiliger, prettiger en sneller te maken.

Zo worden gescheiden fietspaden versneld uitgebreid en verbeterd met asfalt, wat ten goede komt aan de verkeersveiligheid. Op zogenaamde ‘sterroutes’, belangrijke fietsverbindingen met vrij liggende en veilige fietspaden, krijgt de fietser prioriteit. De uitvoering van de plannen voor deze routes wil D66 versnellen.

Den Haag heeft veel groene parken tussen het centrum en Scheveningen. Wij willen deze parken via groene zones met elkaar verbinden: zo ontstaan groene corridors tussen het centrum, de internationale zone en het strand. Deze fiets- en wandelroutes zijn aanlokkelijk voor Hagenaars en toeristen. Zo stimuleren we gezond bewegen in de stad.

Op veel plekken in de stad (het centrum, bij de stranden) is een chronisch tekort aan diefstalbestendige stalruimte, wat soms weer tot overlast leidt door her en der geplaatste fietsen. D66 wil de stalruimte daarom verder uitbreiden. Dit kan door de plaatsing van fietstrommels, het opzetten van buurtstallingen in leegstaande winkelpanden en door op drukke punten in het centrum en op Scheveningen meer openbare bewaakte fietsstallingen te openen. De parkeermogelijkheden voor fietsen rondom de NS stations moeten blijven meegroeien met de toename van het aantal fietsen.

Overstappen van en naar het OV wordt al makkelijker gemaakt door de OV-fiets, en het meenemen van vouwfietsen en de fiets buiten de spits in de Randstadrail. In de nieuwe trams wordt het makkelijker om fietsen mee te nemen. Daarom moet er gekeken worden naar ruimere mogelijkheden om de fiets mee te nemen in de tram. Een nieuw fietsproduct voor de OV-chipkaart moet zorgen voor korting bij het huren en stallen van een fiets. Huurfietsen zoals de OV-fiets krijgen de ruimte om uit te breiden naar stallingen, OV-knooppunten en toeristische trekpleisters.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018