Steun ons en help Nederland vooruit

Gemeentelijke dienstverlening

Een goed bestuur is een randvoorwaarde om te komen tot een fijne stad om te wonen, werken en recreëren. U moet zien en weten dat de gemeente zich bezighoudt met zaken die voor u relevant zijn. Bij een goede gemeentelijke dienstverlening hoort een eerlijke en transparante communicatie. Bewoners worden tijdig ingelicht over gemeentelijke plannen die invloed op de leefomgeving hebben en krijgen ruimte voor participatie in de besluitvorming. Goed bestuur betekent ook ruimte geven aan mensen om zelf initiatieven te nemen. D66 vertrouwt op de kracht van mensen onderling. Er is nog veel te winnen als die kracht meer ruimte krijgt en waar nodig een handje wordt geholpen door de gemeente:

  • De gemeente is buiten kantoortijden zowel digitaal als op locatie benaderbaar.
  • Een ‘groene-golf ambtenaar’ loodst burgers door gemeentelijke procedures.
  • Decentralisatie van bevoegdheden maakt stadsdelen beter in staat hun rol in het sociale domein te vervullen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018