Steun ons en help Nederland vooruit

Groene groei van mobiliteit

D66 wil graag richting geven aan investeringen van bedrijven en bewoners. Daarom kiezen we voor een helder punt aan de horizon: emissievrije voertuigen voor de Haagse binnenstad en Scheveningen boulevard in 2030. Er zijn voldoende alternatieven voorhanden.

D66 is verder voorstander van het uitbreiden van de milieuzone centrum voor vervuilende bestelbusjes. D66 wil het ondernemers makkelijker maken te kiezen voor groene groei. Ondernemersverenigingen en vervoerders gaan experimenteren met nieuwe mobiliteits-concepten. Zo ontwikkelen zij samen met vervoersbedrijven, parkeergarages en P&R-terreinen een aanbod voor hun klanten, om deze te verleiden met het OV te komen. D66 is verder voorstander van een distributiecentrum aan de rand van het centrum van waaruit met kleine energiezuinige voertuigen de winkelgebieden doorlopend kunnen worden bevoorraad.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018