Steun ons en help Nederland vooruit

Inburgering

Economische zelfstandigheid is de motor voor volwaardige participatie in onze samenleving. Daarvoor is goede kennis van het Nederlands essentieel. Wie Nederlands spreekt, komt in aanmerking voor een baan en wie een baan heeft draagt bij aan onze samenleving. D66 wil daarom extra aandacht besteden aan inburgering in het algemeen en taalonderwijs in het bijzonder. Daarbij gaat het niet alleen om beheersing van het Nederlands voor nieuwkomers, maar om het bestrijden van laaggeletterdheid voor iedereen. Via de brede buurtschool moet daarom taalonderwijs voor volwassenen aangeboden worden. Het succesvolle project Taal in de Buurt wordt voortgezet, als het kan in samenwerking met de brede buurtschool en de bibliotheek.

Op de brede buurtschool en het centrum voor jeugd en gezin bereik je ouders, moeders in het bijzonder, die anders zelden het huis uit komen. Daarom is dat de juiste plek om vrouwen aan te sporen om taalonderwijs te volgen, die dat anders niet zouden doen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018