Steun ons en help Nederland vooruit

Jeugdwerkloosheid

D66 maakt zich grote zorgen over de oplopende jeugdwerkloosheid. Waar mogelijk stimuleren we dat jongeren langer doorleren. Dat is goed voor de stad, want Den Haag heeft in vergelijking met de andere grote steden een relatief laag opgeleide beroepsbevolking. Om ondernemers te stimuleren meer leerwerkbanen (BBL) te creëren, moet met de sociale partners in de regio worden gekeken of jongeren daar tijdelijk onder het CAO-loon aan de slag kunnen. Dat is beter dan thuiszitten. Via de bestaande regeling voor social return bij aanbestedingen, worden bedrijven gestimuleerd meer stages en leerwerkbanen te scheppen. Uiteraard geeft de gemeente als werkgever hierbij zelf het goede voorbeeld. Het bestaande trainee programma voor hbo’ers en wo’ers wordt voortgezet.

Door het aanleren van vakvaardigheden, vergroten we de kansen van jongeren op de arbeidsmarkt. Door het uitvoering van projecten, waarbij de samenwerking tussen vakmensen en de jongeren centraal staan, leren de jongeren in de praktijk. Voor jongeren van praktijkscholen en mbo 1 (straks “entree opleiding”) wordt een Haags model voor arbeidsmarkttoeleiding ontwikkeld, gebaseerd op de huidige succesvolle praktijk bij de Haagse Praktijkscholen. Daarvoor worden in de wijk leerwerkbedrijven gecreëerd, of aansluiting gezocht bij bestaande praktijkscholen, die een meerwaarde hebben voor deze leerlingen en voor de buurt.

Jeugdwerkloosheid is een groot probleem in Den Haag. Veel starters op de arbeidsmarkt krijgen te horen dat ze te weinig werkervaring hebben voor banen waar ze op solliciteren. Stages bieden daarom uitkomst, maar veel werkgevers hebben niet voldoende financiële ruimte om stagevergoedingen uit te keren. Jongeren die zelf of via hun onderwijsinstelling een stageplek vinden, kunnen daarom in aanmerking komen voor een stagevergoeding via de startersbeurs.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018