Steun ons en help Nederland vooruit

Jeugdhulp

De invoering van passend onderwijs (waar mede dankzij de inzet van D66 niet meer op bezuinigd wordt) en de decentralisatie van de Jeugdhulp, bieden een uitgelezen kans om de zorg in en om scholen beter te organiseren. Het Centrum voor Jeugd en Gezin moet nadrukkelijk op school aanwezig zijn, zodat ouders beter en sneller worden bereikt en er in samenwerking met de school daadwerkelijk een plan voor een kind kan komen. Waar mogelijk worden de CJG’s in een schoolgebouw gehuisvest en is op elke school regelmatig een vaste CJG medewerker aanwezig. Vanuit het onderwijs kan een sterke preventieve werking uitgaan. Daarmee kan het beroep op de Jeugdhulp worden verminderd. Op verzoek van D66 vallen Jeugdhulp en onderwijs binnen één bestuurlijke portefeuille.

Bij de uitvoering van de Jeugdhulp stelt D66 nadrukkelijk het kind centraal. De overheveling van taken naar de gemeenten moet ertoe leiden dat de hulp voor jongeren ook echt beter wordt. Er moet per betrokken gezin één plan met één duidelijke regisseur komen. Dat klinkt vanzelfsprekend, maar is het helaas niet. D66 is voorstander van decentralisatie van de verantwoordelijkheid voor Jeugdhulp naar gemeenten, omdat zo de zorg voor het kind zoveel mogelijk in de eigen omgeving kan worden georganiseerd en het eenvoudiger wordt een verbinding tussen school en Jeugdhulp tot stand te brengen. Daarbij kiest D66, anders dan het kabinet Rutte II, ervoor om niet te bezuinigen via deze decentralisatie. Ook wil D66 geen eigen bijdrage in de Jeugdhulp.

Bij de keuze voor jeugdhulpaanbieders is de kwaliteit van de aangeboden zorg essentieel. Niet alleen moeten de aanbieders gecertificeerd zijn, maar ze moeten ook hun medewerkers blijven opleiden. Daarnaast verwacht D66 van jeugdhulpaanbieders dat zij aandacht hebben voor de preventie van seksueel misbruik in de Jeugdhulp en dat zij goed samenwerken met andere zorgaanbieders en hulpverleners.

Jeugdhulp moet vooral gebruik maken van de eigen kracht van gezinnen. Door effectieve gezinshulp moeten uithuisplaatsingen zoveel mogelijk voorkomen worden. Daarbij is het bevorderlijk expliciet aandacht te besteden aan de ‘match’ tussen gezinsvoogden en gezinnen. Ook wil D66 meer aandacht voor waarheidsvinding in de Jeugdhulp. Bij melding van verwaarlozing en misbruik handelt de gemeente als het aan D66 ligt snel, met oog voor de specifieke situatie en zonder dat kinderen onnodig lang in onzekerheid blijven.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018