Steun ons en help Nederland vooruit

Klimaatfonds

Het Klimaatfonds draagt bij aan een duurzaam Den Haag door projecten te financieren die de CO2-uitstoot van overheden, bedrijven en inwoners compenseert. D66 stimuleert dergelijke initiatieven die aantoonbaar leiden tot minder uitstoot. Om de betrokkenheid van bewoners bij groen en duurzaam te vergroten, kunnen bewoners plekken in de wijk voordragen voor het plaatsen van extra bomen of stadslandbouw. Braakliggende terreinen kunnen, eventueel tijdelijk, worden ingericht als park of moestuin.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018