Steun ons en help Nederland vooruit

Kust

Met een vissershaven en twee populaire badplaatsen binnen de gemeentegrenzen, is bedrijvigheid aan de kust één van de bepalende kenmerken van Den Haag. Deze economische motor zorgt voor vele banen en de gemeente moet wat D66 betreft dan ook regelmatig met de ondernemers overleggen hoe we het ondernemersklimaat kunnen verbeteren. Tegelijkertijd is D66 zuinig op de natuur aan de kust. en de unieke aspecten van de verschillende stranden. De brede stranden, de woeste duinen en de kwetsbare Natura 2000 gebieden moeten beschermd worden tegen een ongebreidelde economische exploitatie. Mede daarom is D66 geen voorstander van nieuwe hoogbouw aan de kust. De derde haven, bestemd voor zeezeilvaart en visserij, wordt een voorbeeld voor duurzame bedrijvigheid. Hiermee ontstaat een betere overgang tussen de visserij activiteiten in de binnenhavens aan de ene kant en het Westduinpark aan de andere kant.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018